Организации в сектора на храните, селското стопанство, климата, околната среда и общественото здравеопазване в ЕС се събраха, за да изразят силна тревога от текущия провал на реформата за новата Обща селскостопанска политика (ОСП), отразяваща приоритетите на европейската Зелена сделка.

ОСП и преговорите за бюджета за 2021 г.


Новата ОСП трябва да се превърне в мощен инструмент за трансформация на политиката, така че да започне спешно необходимия преход към устойчиви и социално справедливи хранителни системи, пише в писмото на асоциациите до председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, федералния канцлер Ангела Меркел и евродепутата Давид Сасоли - президент на Европейския парламент (ЕП).

Организациите в сектора призовават председателя на Европейската комисия, председателството на Съвета на ЕС и Европейския парламент да приведат ОСП в приоритет на европейската зелена сделка.

ОСП трябва:

1. ОСП трябва да бъде ясна;
2. Трябва да се изясни, че ОСП не подкрепя или стимулира никакви вредни практики или практики, които са несъвместими със Зелената сделка;
3. Трябва да се даде възможност на земеделските производители да бъдат двигател на положителните промени.

Последното предложение означава, че е нужно „да се отдели достатъчно и качествено финансиране за ОСП, така че да се стимулират и възнаградят земеделските производители, за да успеят да постигнат всички зелени цели. Както и да успеят да намалят употребата на пестициди, да увеличат биологичното земеделие в съответната държава членка, агроекологията, да намалят емисиите от парникови газове, да се справят с прекомерното изхвърляне на храна и да се поработи за възстановяване на екосистемите особено в защитените зони и Натура 2000.

Освен това трябва да се разработят инструменти на ОСП „за подсилване на икономиките на държавите членки чрез къси вериги на доставки. Освен това да се работи за насърчаване и подкрепа на земеделските производители да предприемат преход към агроекологични системи, включително чрез намаляване гъстотата на животните и разнообразяване на производството им".

Ханес Лоренцен, президент на ARC2020, посочва, че „ първоначалната амбиция на Комисията за ОСП е отслабена ... Комисията трябва да измени и адаптира части от предложението за ОСП. Тези промени включват европейската зелена сделка и най-вече стратегията за биологичното производство”.

 

Следете новите технологии в селското стопанство и на cap4us.agri.bg.