Европейският парламент официално одобри с 428 гласа „за“, 131 „против“ и 44 „въздържал се“, компромиса за подновяването на търговските мерки за Украйна. Най-общо евродепутатите гласуваха за удължаване на  суспендирането на вносните мита и квотите за украински селскостопански продукти с още една година, до 5 юни 2025 г.

Това пък предизвика остри реакции на европейско ниво - шест организации, сред които и Copa-Cogeca, излязоха с общо становище

"Въпреки че това споразумение е подобрено, спрямо предходните, то пак ще бъде предизвикателство за производителите в Европа", обясняват организациите.

Според тях в момента цялото внимание трябва да бъде съсредоточено върху преразглеждането на Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна, което изтича на 5 юни 2024 г. Новият регламент ще влезе в сила веднага след тази дата.

"Производители и фермери от Европа трябва да бъдат включени в тази дискусия и техните искания да бъдат чути, за да се осигури балансиран резултат. И в същото време фермерите и производителите да бъдат защитени", категорични са организациите. 

Организациите признават, че солидарността с украинските фермери остава от съществено значение.

"Фермерите и производителите от ЕС остават готови да изпълнят своята роля и да останат солидарни. Но не трябва да се забравя, че с този регламент обемите, изнесени за Европа, остават значителни и няма да бъдат устойчиви в дългосрочен план, особено като се има предвид, че стандартите за производство и отглеждане на култури в Украйна остават по-ниски от тези в Европа.

За оцеляването на чувствителните сектори на ЕС ще бъде от съществено значение европейските институции да гарантират, че преразгледаното Споразумение за асоцииране ще предостави необходимите гаранции за запазване на производителите от ЕС и тяхната икономическа жизнеспособност", се казва още в писмото.

Организациите, които стоят зад това общо писмо са Copa-Cogeca, AVEC, CEFS, CEPM, CIBE и EUWEP.