Днес се проведе първата виртуална приемна на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА), съобщават от ведомството. Фондът също се включи към инициативата, обявена от министъра на земеделието Иван Иванов.

Кампания 2022 за директните плащания започна и онлайн

Първата виртуална приемна стартира с въпроси и отговори, свързани с Националната програма по пчеларство и Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор. Участие в нея взеха началникът на отдел „Пчеларство, мляко и интервенции“ – Симеон Благоев и началникът на отдел „Вино, промоционални програми и лицензии“ – Лена Лазарова от Дирекция „Селскостопански пазарни механизми“.

ДФЗ: Справки и отговори получиха 15 земеделски стопани. Основните им питания бяха свързани с предстоящия прием по мярка „Инвестиции в предприятия“ по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор, както и кога ще бъде обявено класирането по Националната програма по пчеларство. 

"Експертите отговориха и на няколко възникнали конкретни казуса на бенефициери", допълват от пресофиса на Фонда. ДФ „Земеделие“ ще обяви на сайта си своевременно кога ще се проведе следващата виртуална приемна и по какви теми.