CAP4US

Бюджетът по настоящата година за директно подпомагане е в размер на 817 млн. евро. Крайният срок за подаване на заявления е 24 юни 2024 г., като няма да бъдат налагани санкции при извършване на промени.

Четете още: Базовото плащане на площ за Кампания 2023 ще бъде доплатено тази седмица

 

Това съобщи заместник-министърът на земеделието и храните Таня Георгиева при официалното откриване на информационната Кампания за директни плащания 2024 г. в Плевен и Ловеч.

За сравнение бюджетът за Кампания 2023 е над 808 млн. евро от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, като директната подкрепа обхваща общо 3,8 млн. ха и над 1,2 млн. животни. Близо 65 000 земеделски стопани са заявили подпомагане по Първи стълб на Общата селскостопанска политика (ОСП).

“Въпреки че Кампания 2024 стартира със закъснение, екипът на МЗХ полага всички усилия да навакса забавянето”, уточни Георгиева. За голяма част от зададените въпроси по време на срещата развръзката предстои на европейско ниво, а след това разпоредбите ще бъдат отразени в националната нормативна уредба, съобщават от аграрното министерство. 

Основните притеснения на фермерите са свързани със Стандартите за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС) и изискванията за Зелената сделка. 

На събитията в Плевен и Ловеч присъстваха общо над 300 земеделски стопани. Сред основните теми бяха още промените при компенсаторните мерки и интервенции в областта на околната среда, климата, агроекологията, биоземеделието и хуманното отношение към животните, както и възможните им комбинации по ПРСР 2014 -2020 и СПЗРСР 2023-2027 г.

Информационната кампания "ОСП работи за нас: По-зелени и умни!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg  

CAP4US