Първата среща на Георги Тахов в качеството му на министър на земеделието и храните с бранша се проведе вчетвъртък с членовете на Управителния съвет на Българска аграрна камара (БАК). На срещата участваха и заместник-министрите Иван Капитанов, Таня Георгиева и Деян Стратев, както и директори на дирекции и експерти.

От БАК информираха, че министър Тахов е потвърдил своята ангажираност да продължи работата по законопроектите относно аграрната камара и представителността на браншовите организации в земеделието, поливното земеделие и хидромелиорациите, веригата на доставки на земеделски продукти, кооперативите в земеделието, облекченията в данъчното облагане на земеделските производители, виното и спиртните напитки и пчеларството, така че веднага при сформиране на Народното събрание да има готовност да бъдат разгледани и приемани от Парламента.

Министър Тахов призова БАК да предложи технологията за работа (консултативни съвети или работни среща), която е най-удачна, за  да бъдат подготвяни законопроектите. По отношение промените в Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ във връзка последните промени по ЗСПЗЗ за отдаване на ДПФ под наем и аренда, заместник-министър Иван Капитанов се ангажира в края на предстоящата седмица промените да бъдат представени за обсъждане.

По отношение на текущите въпроси, зададени предварително от БАК:

-    Заповедта на министъра на земеделието и храните за промените на стандартите за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС) ще бъде публикувана на сайта на МЗХ веднага след като бъдат публикувани измененията в Регламента за Стратегическите планове в официалния вестник на ЕС, които са резултат на приетия от ЕС пакет за опростяване на ОСП;

-    Наредбите по прилагане на директните плащания – Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции и Наредба № 4 за условията и реда за подаване на заявленията за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни ще бъдат обнародвани до края на месец май;

-    Наръчникът по директните плащания за кампания 2024 ще бъде публикуван на страницата на МЗХ веднага след като бъдат обнародвани промените в законодателството, т.е. началото на юни;

-    Системата за електронни услуги на ДФЗ (СЕУ) ще заработи до седмица;

-    ОПДУ ще бъде изплатено до 24 май;

-    Остатъкът за плащане от първия транш по украинската помощ ще бъде изплатен до 24 май;

-    Обвързаното подпомагане за плодове и зеленчуци ще бъде изплатено според графика до 31 май;

-    Ще се състои спешна работна среща по нерешени казуси с намалени и отказани плащания по обвързаната подкрепа 2023 при ДПЖ.

По настояване на БАК по отношение на помощта де минимис, заложен в държавния бюджет за 2024 г., министър Тахов е поел ангажимент да бъде проведена среща, на която да бъде обсъдено разпределението на бюджета за помощта де минимис за 2024 по сектори.

По отношение на втория транш по украинската помощ, от БАК информират, че са настояли след юни месец да започнат разговорите и работните срещи за актуализация на държавния бюджет, така че средствата да бъдат осигурени и изплатени до 30 септември 2024 г. , както е разписано в Споразумението от 12 февруари. Вече е налице законовото основание за това, а именно продължаване на подкрепата по Временната рамка за държавна помощ при кризи и преход до 31.12.2024 г.

Обсъдени бяха въпроси относно прилагането на училищните схеми и относно групите и организациите на производители.