Производителите на картофи, черупкови плодове и гъби ще получат помощ de minimis за 2024 г. на в размер на общо13 000 000 лв., реши Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“.

Млад фермер: Намаляваме зърнените култури за сметка на домати, пъпеши и ягоди


Средствата ще бъдат разпределени по следния начин: 

•    за картофи – 7 000 000 лв.
•    за черупкови плодове (орехи, бадеми и лешници) – 5 000 000 лв.
•    за култивирани гъби – 1 000 000 лв.

Помощта се отпуска по настояване на браншовите организации от трите сектора, които искаха да се компенсират част от завишените им производствени разходи през годината. Освен това те останаха извън обхвата на обвързаното с производството подпомагане на доходите за зеленчуци в Кампания 2023, страдат сериозно от липсата на квалифицирана работна ръка и през предходните години ги засегнаха неблагоприятни климатични условия. 

 

Достъп до de minimis ще имат регистрираните земеделски стопани, отглеждащи картофи и черупкови плодове (орехи, бадеми и лешници) с допустими площи, декларирани по интервенцията „Основното подпомагане на доходите за устойчивост“ (ОПДУ) за Кампания 2023.

На подпомагане подлежат и производителите, отглеждащи култивирани гъби, с площите от Анкетен формуляр за стопанската 2022/2023 г.