CAP4US

От новата Кампания 2024 за директни плащания животновъдите вече няма да доказват реализация по обвързаното подпомагане. Поне не както досега. 

Четете още: Кампания 2024: Какви промени се готвят в обвързаното подпомагане за животни

Промените са заложени в проектонаредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план. 

Какво точно да очакват стопаните и дали промените са в техен интерес, разговаряме с Деница Динчева – директор на Дирекция „Животновъдство” в Министерството на земеделието и храните.

Какви точно са промените в Наредба 3 и как те ще засегнат животновъдите, ако бъдат приети?


Всъщност основните промени касаят реализацията. Там сме въвели облекчения, с които те вече нямат заложени конкретни количества, които да реализират. От тях ще се изисква само да имат сключен договор с мандра, когато става въпрос за мляко, или да имат отразени движения с ветеринарно-медицинско свидетелство в информационната система на БАБХ – ВетИС, с което ще доказват, че имат продажба на животни месодайно направление.

Много наши читатели коментират обаче, че не всички мандри искат да се обвързват с договор и на фермерите ще им бъде всъщност още по-трудно. Основателни ли са техните притеснения?

 

В крайна сметка, единственият легален начин, с който те осъществяват търговия на сурово мляко, е когато имат някакви договорни отношения. Аз не мисля, че това би било проблем за тях, а напротив. В договорите те си залагат конкретни клаузи, които са за защита както на едната страна, така и на другата. Друг вариант са директните доставки по Наредба 26 за фермерите с малки мандри или кланични пунктове, с които продават до краен потребител.

Проектонаредбата е на обществено обсъждане до 20 май. Входирани ли са вече становища от страна на животновъдните асоциации? 

 

По информацията, която имам аз, до момента все още не са входирани такива предложения. В хода на дискусията с участници на това събитие, организирано от ИАСРЖ, разбрах, че имат такива намерения. Самите промени в наредбата бяха дискутирани широко с бранша, така че те са запознати с тях, преди да бъдат изпратени в Брюксел за нотификация. 

Има ли за какво да се притесняват фермерите относно новата Кампания 2024?


Надявам се с облекченията, които сме заложили, Кампания 2024 да протече безпроблемно и да бъде по-достъпна за кандидатите за подпомагане. С тази цел Министерството на земеделието и храните организира информационна кампания за директни плащания 2024 г. за земеделските производители от цялата страна. Тя ще се проведе от 13 май до 22 май. На срещите стопаните ще имат възможност да задават въпроси, свързани с новите моменти в условията по интервенциите за директни плащания и подаването на заявления. 

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: По-зелени и умни!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg  

CAP4US