Пари за изплащане на втори транш на държавната помощ към фермерите заради последиците от войната в Украйна към момента няма. Това стана ясно от коментара на съветника на премиера по земеделските въпроси Васил Грудев. Пред  Дарик той обясни, че сумата, която фермерите ще очакват в края на годината, ще е около 600 милиона лева.

"Втори транш на парите няма как да бъде осигурен при сегашните разчети. Единственият начин това плащане да се случи е чрез актуализация на бюджета", подчерта Васил Грудев.

В началото на месец май Европейската комисия прие изменение на Временната рамка за държавна помощ при кризи. Това е именно механизъм, по който Европа гласува този вид държавна помощ към аграрния сектор. Прилагането на помощите се удължи до 31 декември тази година, което означава второ плащане към фермерите от държавния бюджет.

Положителното за сектора е, че пари за първия транш се намериха, защото в противен случай ощетени щяха да са фермерите. 

На мен лично ми е доста болно от начина, по който се намериха парите за Украинската помощ. От една страна, се обраха всички възможни ресурси от План-сметката на Държавен Фонд „Земеделие”, но, от друга, все пак преформатирахме една огромна част от парите чрез отделяне на националното съфинансиране към потенциален разполагаем бюджет от Програмата за развитие на селските райони и от Стратегическия план.

Тоест индиректно с това решение се намали разполагаемият бюджет за земеделските производители, но това беше единственото възможно решение към момента. Другото възможно решение беше да не се плати Украинската помощ и да се каже - който се е подписал под това споразумение, без да го обезпечи финансово, да си бере плодовете. Това щеше да бъде в ущърб на земеделските производители. По никакъв начин не бива политика да се прави на гърба на хората, които имат определени очаквания”, коментира Грудев

Второ плащане на гласуваната от ЕК удължена Украинска помощ обаче ще бъде сложно, защото пари към момента за това подпомагане няма.

С използването на същия механизъм, който беше приложен до момента, втори потенциален транш няма как да бъде намерен, защото в момента нямаме нито остатъци по План-сметката на Фонд „Земеделие”, нито възможности за трансформиране на някакви европейски компоненти.

Единственото и според мен най-правилно решение в тази ситуация би могло да бъде актуализация на бюджета през Народното събрание. Тук говорим за средства от порядъка на 600 милиона лева - това не са джобни стотинки, които могат да бъдат намерени от някъде чрез преструктуриране на сметките в самия сектор земеделие. Те трябва да бъдат решение на Народното събрание”, обясни още Васил Грудев.