В отговор на депутатски въпрос земеделският министър Десислава Танева резюмира какво прави министерството в подкрепа на българските земеделските производители в извънредната кризисна ситуация в съответствие с препоръките на ЕК.

Мярка Covid-19: Авансово плащат част от обвързаната помощ?

Позицията, която България отстоява пред ЕК, е да използваме по ефективен начин всички налични ресурси. В тази връзка Десислава Танева предложи на ЕК създаването на изключителна мярка Covid-19, която да функционира на национално ниво.

Десислава Танева: „Тази мярка ще бъде насочена към типичните бенефициенти на ПРСР, но чрез механизми с по-изключителен характер.“

Според първоначалната идея в бюджета на тази мярка следва да влязат недоговорираните средства от няколко програми – Програма за развитие на селските райони (ПРСР), Програма за морско дело и рибарство, Програма за лозарство и винарство. 

Ставките за компенсаторни плащания ще се определят по специална методика чрез калкулация, като се вземат предвид брой животни, хектари, брой нает персонал в невъзможност за извършване на стопански дейности.

Десислава Танева: „Всяка държава членка да може да изплати компенсаторното плащане по необходимост и преди одобряване на нотификацията.“

Според министерството механизмът трябва да позволява на всяка държава членка да програмира тази извънредна мярка в съответната програма с няколко направления:

•    Компенсаторна мярка за извършен разход, като закупуване на дезинфектанти, маски, защитни облекла, дигитализация за дистанционна работа.

•    Компенсаторна мярка за извършен разход за съхранение на продукцията, за компенсиране на свиване в цените, за ограничения при реализацията на продукцията и ограничения в пазара, както и за спиране на дейност.

•    Компенсаторна мярка за земеделски стопани, преработватели или оператори за логистика, с която да постигнат по-бързо реализиране на пазара на произведени плодове, зеленчуци, земеделски стоки, храни. Идеята е да се подкрепят малките производители, като тяхната продукция бъде изкупена и реализирана на пазара;

•    Инвестиционна мярка в няколко направления – за инвестиции в техника за преработка, складиране, консервиране на бързо развалящи се продукти и активи за съхранение на продукция.

Тези инструменти следва да бъдат в рамките на ПРСР. Във връзка с тях България вече предложи изменения в европейското законодателство, по-конкретно създаването на специфична изключителна мярка „Възстановяване на потенциала за селскостопанско производство и преработка, засегнати в резултат на пандемичната ситуация“.

„Следващата ни стъпка е да изпратим документа още веднъж до държавите членки, като им се обърне внимание, че предложението включва използване на средства от следващия програмен период, което би трябвало да бъде в интерес и на тези, които нямат останали средства от този“, отбелязва в писмения си отговор Десислава Танева.

 

ОЩЕ ПО ТЕМАТА:

Министърът: Недоговорените бюджети да се пренасочат към уязвими сектори

МЗХГ: Подкрепата за „Плодове и зеленчуци“, събрана на едно място

Криза: Фермери и власт обсъдиха извънредните мерки и пазара

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg.