Българските земеделски стопани вероятно ще посрещнат началото на новата Кампания по директни плащания 2024 г. без ясна дефиниция на понятието “активен фермер”, което през миналата година стана задължително условие за получаване на субсидии.

Българската администрация пък е в очакване Европейската комисия (ЕК) да се произнесе по казуса и то в полза на земеделските стопани, които освен със земеделие, се занимават и с друга икономическа дейност.

Заради спорната дефиниция през 2023 г. на над 750 стопанства бяха отказани субсидии. 

“Темата активен фермер не е затворена, продължаваме комуникацията с Комисията, дали сме достатъчно аргументи, така че се надяваме службите на комисията да ни отговарят възможно най-скоро и казусът да бъде разрешен”, коментира Аделина Стоянова, директор на Дирекция „Директни плащания“ в Министерство на земеделието и храните (МЗХ). 

Тя припомни, че голяма част от стопаните, които са засегнати от казуса “активен фермер”, извършват и други земеделски дейности. 
“Доходите от земеделие все още не са достатъчно високи като ниво, за да могат да компенсират всички разходи за производство, така че извършването на други икономически дейности, заедно със земеделските дейности, е напълно нормално”, коментира Стоянова. 

Анализът, направен за Кампания 2023 г., показва, че фермерите, които не покриват дефиницията, са стопанства, чиито дейности са свързани с други сектори в икономиката, които поради различни причини в последната година са  реализирали значително по-високи печалби спрямо предходните години.

“Това от една страна води до факта, че доходите им от земеделие, спрямо доходите от останалите дейности в стопанствата, са значително по-малки и поради тази причина не могат да ги покрият. Вторият критерий, по който се проверява изискването за активен фермер, е най-малко 5% да е съотношението между получените субсидии и доходите от другите неземеделски дейности. При алтернативното прилагане на тези два критерия остава група фермери, които не могат да покрият тези изисквания”, анализира експертът. 

“Не само България е в тази ситуация. Подобна ситуация има и във Франция, и Германия, които вече са направили своите предложения за промени в дефиницията, с които да се справят с проблема, така че аз също се надявам да имаме положително решение на казуса за активен фермер съвсем скоро”, каза още Стоянова. 

Докато Кампания 2024 г. очаква своя официален старт, напрежението в сектора ще се увеличава без яснота около въпроса дали ще се повтори още една година, подобна на 2023 г. 

По информация на бранша МЗХ е изискало становища и предложения за нова дефиниция от организациите в сектора, което предвижда досега приложените изисквания да останат и да се добави нова възможност, според която активни фермери са земеделски стопани, заявили не по-малко от 10 ха, а за оранжерии – не по-малко от 0,5 ха, и/или не по-малко от 50 едри преживни животни, 100 дребни преживни животни и/или 20 пчелни семейства. 

Предложението на биосектора е тези изисквания за него да са наполовина, тъй като биостопанствата често са с по-малки мащаби.
Комуникацията с ЕК по дефиницията “активен фермер"  продължава в рамките на предложените промени на Стратегическия план за развитие на земеделието. 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: По-зелени и умни!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg