Увеличаване на поливните площи и икономия на вода отчитат вече от „Напоителни системи” ЕАД след приключването на рехабилитацията на първите обекти по подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“ от ПРСР 2014-2020 г., съобщи за Агри.БГ изпълнителният директор на дружеството Снежина Динева.

 

Положителните резултати, които са налице, се очаква да се увеличат до края на летния сезон, когато списъкът със завършените напоителни канали ще нарасне. 

"Вече имаме приключени два обекта от мярка 4.3 –  Главен напоителен канал (ГНП) М-1 от напоителна система „Виница”,  клон Шумен и ГНК „Алеко Потока” към клон Марица, Пловдив. Доставя се вода до тях, тъй като имат разрешение за ползване. Отчитаме  увеличаване и на поливните площи там. Ще се работи през този поливен сезон в рехабилитираните участъци.

Другата седмица очакваме да приключи реконструкцията на хидротехническите съоръжения от напоителната система „Алеко Пазарджик” към клон Тополница. Също така рехабилитацията на магистрален канал М1 от напоителна система „Тракиец” към клон Хасково, както и от село Гавраилово до село Тополчане, клон Средна Тунджа, Сливен. 

Тези обекти очакваме да приключат до края на месец юни, а до края на лятото да са готови и: двата обекта на клон „Струма – Места”, които са Главен тръбопровод №6 в землището на село Блатино и Дюкер № 4 в землището на село Голямо село. 

Готови ще са още: напоителна система „Рабиша”, клон Видин, главен тръбопровод „Кортен Караново” на напоителна система „Средна Тунджа” и обектът М0 от напоителна система „Бяла Слатина”, клон Мизия. Последните, които споменах, са обекти, от които до момента не се е напоявало и след рехабилитацията им, ще има нови площи за напояване по тези трасета, информира Снежина Динева.

Поливният сезон стартира по различно време в страната, все още началото му предстои на места. Развитие има и по темата с дефицита на водни обеми на язовир Пясъчник, която сериозно тревожеше земеделци в Пловдивско.

„Язовир Пясъчник все още е на много ниски нива, но компенсираме от други водни обекти.Клон Тополница подпомага много напояването на клон Марица от язовирите Тополница, Батак и Белмекен. От вчера, 16 май, "Напоителни системи”  е в готовност да доставя водата за напояване, когато фермерите я поискат.

Предвидили сме вода за доставяне на минималното количество, което е необходимо. Запознали сме земеделските производители с това. Може да се наложи редуциране на размера на площите, но вода ще бъде доставяна, за да бъдат засегнати най-малко земеделски производители”, обясни изпълнителният директор на дружеството.

Като цяло очакванията за поливния сезон през 2024 г. са положителни. „Предварителните ни данни са за увеличаване с 38 000 дка площите през поливния сезон 2024 г. спрямо 2023 г., надяваме се сезонът да бъде завършен успешно, благодарение на всички служители на „Напоителни системи” и на инициативите на земеделските производители, които са предприели заедно с агроминистерството”, завърши позитивно Снежина Динева.