Иновативна платформа за обмен на знания в сферата на биологичното производство в Европейския съюз (ЕС) започна работа, съобщават от Националната служба за съвети в земеделието. Ресурсният център е създаден по проект, финансиран от програмата за изследвания и иновации „Хоризонт 2020“.

Проучване: Роботика и автоматизация за нуждите на земеделието

Organic Farm Knowledge представлява уникален хъб с инструменти за фермерите от Европа. Тя има за цел да повиши качеството и производителността на биологичното земеделие в Европа, като осъществява връзка между земеделските производители, съветниците в земеделието и учените. По този начин ще бъде запълнена съществуващата в момента празнина между научните изследвания и практиката. Платформата предоставя възможност за обмен на знания, умения и техники в областта на земеделието чрез достъп до значителен брой полезни за фермерите инструменти.

Платформата съдържа богат набор с инструменти – полезни за фермери, отглеждащи култури и животни по биологичен начин, и съветници в тази област, включително ръководства, информационни листовки, видео материали, онлайн инструменти за изчисляване и др. За всеки инструмент е предоставена основна информация (резюме) на различни езици, вклщчително на български. Освен това потребителите могат да предлагат нови инструменти, разработени от тях самите.

В настоящия момент основните теми, включени в платформата, са свързани със знанията за биологично земеделие и обхващат най-вече теми в областта на растениевъдството, животновъдството, семепроизводството и развъждането. Предвижда се да бъдат включени теми за производството на плодове и суровини, използвани в биологичното земеделие.