Разработва се уеб портал за по-добро управление на напояването, производителност на реколтата, рентабилност и ефективно използване на водата. 

Агроиновации: Управление на риска при трайни насаждения в Португалия

Върху тези проблеми е фокусирана работата на Пилотен иновативен експеримент по проекта SmartAgriHubs, който се изпълнява в Испания от Регионалния клъстер „Иберия“. Това е темата на брой 152 на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.

Чрез технологично оптимизиране на управлението на напояването, този експеримент допринася за ефективното използване на водата, повишава производителността на реколтата и подобрява както ефективността на фермерите, така и рентабилността от тяхната дейност. 

Проектът има за цел да постигне това чрез уеб портал за напояване, който да предостави на фермерите по-добри услугите за подпомагане.

Към момента се използват два демонстрационни обекта, за се подобри управлението на напояването от техническа, икономическа и екологична гледна точка. 

За да се гарантира ефективната работа на онлайн напоителната услуга, е внедрена евтина информационна инфраструктура, която включва технологии на базата на Интернет на нещата (IoT). 

Това води до богат каталог на компетенции за цифровизация на напоителните системи в земеделието, който значително допринася за оптимизирането на европейското селско стопанство.

152  брой на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации, е разработена по материали на SmartAgriHubs и e предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!

Следете новите технологии в селското стопанство следете и на cap4us.agri.bg.