Българският Цифров иновационен хъб за земеделие AgroHub.BG подкрепя проучване, което има за цел да идентифицира основните нужди на селскостопанския и хранително-вкусовия сектор за внедряването на нови технологии. 

Агроиновации: Какво пречи на фермерите да се дигитализират?

Инициативата е на Български технологичен и иновационен център DigiTech 4.0, който е част от проекта и мрежата AgROBOfood, финансирана по програма Хоризонт 2020 на Европейската комисия.

Проучването има за цел да оцени нуждите на фермери и малки и средни предприятия за подкрепа и възможности за финансиране за създаване и внедряване на дигитални технологии, роботика и автоматизация.

За тази цел е разработен въпросник на български език, насочен към земеделските производители, предприятията от хранително-вкусовата промишленост и технологичните фирми.

Ще отнеме приблизително 15 минути, за да попълните анкетата на AgROBOfood ТУК.

AgROBOfood e европейски проект, финансиран по програма Хоризонт 2020. Неговата цел е да се изгради европейска екосистема за ефективно възприемане на роботизирани технологии в агро-хранителния сектор, така че той да стане по-ефективен и конкурентоспособен. 

В основата на проекта са иновативни експерименти, като тяхната организация и мониторинг идва от страна на Цифрови иновационни хъбове. В седемте регионални клъстера проектите ще покажат иновации в областта на роботиката, насочени към земеделието и хранително-вкусовата промишленост.

Цифровите иновационни хъбове подкрепят компаниите за цифровизация, като свързват различни заинтересовани страни. Проектът AgROBOfood вече свързва света на роботиката и селското стопанство, научно-изследователската и развойна дейност и бизнеса чрез създаване на устойчива мрежа от Цифрови иновационни хъбове. 

Мрежата наброява 49 хъба и 12 Центъра за компетентност и ще бъде разширена и укрепена по време на проекта. Планирани са „Отворени приеми“, чрез които ще се привлекат и финансират допълнителни иновационни експерименти и индустриални предизвикателства.

Попълнете въпросника на AgROBOfood ТУК.