„До месец очакваме да бъдем одобрени с проект за биоземеделие по подмярка 19.3, която насърчава сътрудничеството между местните инициативни групи. Целта е добруджанските общини Балчик и Генерал Тошево да се превърнат в зона с трайно установени добри практики за биоземеделие и биопроизводство”, заяви Момчил Костов, експерт в МИГ „Балчик – Генерал Тошево” по време на среща на местните инициативни групи в Добрич.

Оценка: 1357 лв. средна заплата на фермерите в житницата на България

Партньори на добруджанци ще бъдат групи от Кипър и Испания, в които има утвърдени традиции в биологичното земеделие. Съвместно с Агенцията за развитие на Ларнака и Фамагуста и Асоциация за интегрирано развитие на Мадрид добруджанци ще търсят начин да разчупят интензивното производство в региона.

Идеята е да обменим ноу-хау, да видим те как се справят и да бъдем готови за въвеждането на зелените и екологични изисквания на Европа. Биоземеделието е приоритет и на Управляващия орган в лицето на Министерството на земеделието. Добруджа е не само житницата на България, трябва да има развитие и в друга насока, да има алтернативи, казва Момчил Костов.

Близо 6,400 млн. лв. е бюджетът на стратегията на МИГ „Балчик - ГенералТошево”. До момента са подписани 11 административни договора за безвъзмездна финансова помощ, предстои подписването на още един. Усвоен е 43 % от финансовия ресурс, тоест близо 2,450 млн. лв. Още 10 кандидата очакват одобрение на процедурите и проектните предложения.

В края на този месец приключва приемът на проекти по подмярка 6.4 „Инвестиции в неземеделски дейности”. От Местната инициативна група очакват прехвърляне на средства към подмярка 4.1 за инвестиции в земеделските стопанства, по която в момента няма остатъчен ресурс, а има заявен интерес от местните жители.

Очаква се през юни тази година да бъде отворен втори прием по подмярка 6.4 и подмярка 4.2 за инвестиции в преработка или маркетинг на селскостопански продукти.