Последният отчет на Асоциацията на европейските търговци на зърно COCERAL показа понижаване до 129,686 млн. тона на прогнозата за производството на мека пшеница в страните от ЕС и Великобритания през сезон 2020/2021. Според експертите се очаква реколтата да е с 4,3% по-малка от прогнозираното през март. С други думи, очертава се производството на мека пшеница да бъде с 11,7% по-малко спрямо година по-рано, съобщава агенция Зерно Он-Лайн.

Дъждуване на пшеница: Импровизацията на Георги Радев спаси част от насажденията му

По-слабите резултати се дължат на 5,5% съкращаване на засетите площи спрямо предходния сезон и 6,6% по-слаб добив.

Прогнозата за производството на твърда пшеница също е понижена – до 7,425 млн. тона, или с 2% по-ниска от прогнозата през март и с 1,4% по-малка от производството през предходната година.

Същевременно прогнозата за ечемика в целия ЕС, включително Великобритания, е повишена до 63,443 млн. тона. Това е с 3,2% повече спрямо прогнозата от март и с 2% повече спрямо реколтата през предходната година.

В актуализирания отчет е отбелязано още, че производството на пролетен ечемик ще се повиши до 34,256 млн. тона, което е с 8,1% повече от прогнозата през март и с 14,3% повече спрямо реколтата през сезон 2019/2020. Ръстът се дължи на увеличаването на засетите площи и по-добрия добив.

През този сезон се очаква повече царевица. Прогнозата е за 66,785 млн. тона – с 2% повече спрямо реколтата от 2019 г. Това ще бъде постигнато заради увеличаване на засетите площи спрямо година по-рано – с 6,2%. Така ще се компенсира спадът в добива.

При ръжта прогнозата на търговците на зърно е, че ще има намаляване на производството до 8,432 млн. тона, което обаче е с 4,2% повече спрямо година по-рано. ЕС и Великобритания са увеличи засетите с ръж площи с 0,7% и отчитат ръст на добива с 3,4%.

 

ВИЖТЕ ОЩЕ

Дъждовете спасиха зърното във Врачанско

Александров: Цената на пшеницата отдавна трябваше да застане на 34-35 ст./кг

Селекционер: Фермерите сгрешиха с високите торови норми