Приключи приемът на заявления за подпомагане по интервенциите в сектор „Пчеларство“, който се проведе в периода от 8 до 22 февруари 2024 г през Системата за електронни услуги (СЕУ). Приети са 1 729 заявления с общ размер на заявената финансова помощ 8 047 654 лева, съобщиха от Държавен фонд "Земеделие".

Още по темата: 14 предложения за подобряване на пчеларството у нас

Най-висок е интересът на пчеларите към интервенциите, насочени към подновяване на пчелните кошери, инвестиции в материални и нематериални активи, закупуване на пчелни майки и рояци (отводки).

Междувременно се очаква отваряне на прием на заявления за кредитиране на пчелари, който ще бъде обявен със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ. Повече за инвестиционните схеми за кредитиране може да получите от информацията за условията за кандидатстване по схемата.

Кредитите ще се предоставят при годишен лихвен процент равен на референтния лихвен процент, приложим към датата на сключване на договора за кредит, увеличен с един пункт надбавка. В съответствие с определения за страната ни референтен лихвен процент за м. февруари 2024 г., лихвения процент за кредити по схемата се определя в размер на 5.91% към настоящия момент.

Погасяването на кредита и дължимата по него лихва ще се извършва еднократно, чрез прихващане на стойността му от одобрената финансова помощ, която кандидатът ще получи по одобрения му проект. Гарантирането на кредита се осъществява по облекчен ред, като от кредитополучателите се изисква единствено издаване на запис на заповед в полза на ДФЗ.