Земеделските стопани от най-голямата община в Добричка област, която обхваща 68 населени места, имат шанс да реализират продукцията си. Фермерите бяха затруднени заради наложеното 2-месечно извънредно положение.

Българският картоф: Размисъл на един производител за цените, пазарите и веригите

Продажбите ще се осъществяват в 5 населени места, в които ще бъдат сформирани пазари. Това става възможно с решение на Общинския съвет на община Добричка по предложение на кмета Соня Георгиева.

Първите търговски обекти за местни производители ще заработят в 5 села - Стожер, Батово, Карапелит, Одринци и Плачидол. Те ще се обособят на терени общинска собственост, на които ще бъдат разположени маси, щандове, колички, стойки за продажба на открито.

Над 1 млн. дка е размерът на обработваемата земя в община Добричка. В нея сериозно е развито и зеленчукопоризовдството. Кметовете на посочените 5 села са дали положителни становища и вече са определени площадки от по 100 кв. метра за нуждите на местните фермери. 

Земеделските стопани, регистрирани на територията на община Добричка, ще предлагат продукцията си, без да заплащат наеми.

Желаещите да се включат в пазарите на открито могат да получат информация за процедурата от служителите в общинската администрация. Възможността да се реализира селскостопанска продукция и да достигне до повече потребители несъмнено ще подпомогне местните производители, убедена е Соня Георгиева.