Представяме ви рубриката на Agri.bg „Динамиката на зърнените борси“ – Вашият изчерпателен източник за пазарните тенденции и анализи на зърнените култури. 

 Следете текущите пазарни тенденции, прогнозите за цените и ключовите фактори, влияещи върху търговията със зърно, подбрани и анализирани от специалиста Боян Иванов специално за Agri.bg. 

Европейската комисия прогнозира, че реколтата от пшеница в Европейския съюз ще падне до четиригодишно дъно през 2024/25 г. поради очакван спад в площите.

В първите си прогнози за търсенето и предлагането през следващия сезон Комисията прогнозира, че общото производство на пшеница в ЕС ще достигне 120,8 милиона тона, което е спад от близо 4% спрямо предходния сезон и най-ниското ниво от 2020/21 г. 
През годините се оформя тенденция, сеитбата на пшеница в Европа беше нарушавана от прекомерни валежи, включително във водещите производители на ЕС - Франция и Германия.

Комисията оцени площите с мека пшеница в ЕС на 20,95 милиона хектара, което е спад от 21,75 милиона през 2023/24 г., докато средният добив се очаква да остане непроменен и отново е прогнозиран на нива от 6 тона на хектар.

Износът на мека пшеница от ЕС през 2024/25 г. беше фиксиран на 31 милиона тона, непроменен спрямо обема, очакван през 2023/24 г.
Вносът остава чувствителна тема за ЕС, поради притока на украинско зърно. Комисията прогнозира, че вносът на мека пшеница ще спадне до 4,4 милиона тона през 2024/25 от 7,5 милиона, за предходния сезон.

Запасите от мека пшеница в края на сезона се очаква да достигнат до близо12 милиона тона през 2024/25, спрямо предишните 19,9 милиона.

При другите култури, производството на ечемик се очаква да достигне 53,7 милиона тона, възстановявайки се от 12-годишното дъно от 47,5 милиона този сезон, докато производството на царевица се очаква да нарасне до 69 милиона тона, спрямо 62,3 милиона, сезон по-рано.

Предвижда се вносът на царевица в ЕС да спадне незначително до 17,4 милиона тона от 17,5 милиона, очаквани през 2023/24 г.

Производството на рапица беше фиксирано на 19,5 милиона тона през 2024/25 г., спад от 19,8 милиона през този сезон, докато вносът на палмово масло се очаква да спадне до 3 милиона тона, спрямо предходните 3,7 милиона.

По отношение на пазарите, цените на зърнените култури получиха подкрепа в края на седмицата, дължаща се основно на данните на ЕК за производството на мека пшеница за новата пазарна година, както и доклада на USDA за площите и запасите в САЩ.

В резултат на това, преди католическият уикенд (петък-понеделник) цените на Euronext се покачиха както за стара, така и за новата реколта, въпреки че не успяха да достигнат пиковете от миналата седмица, особено при договора за май 2024 г. 

Цените на царевицата също се повишиха, водени от инерцията при меката пшеница. Тъй като пазарът показва признаци на раздвижване, някои страни вносителки, като Саудитска Арабия бързо се препозиционираха и започнаха да купуват. GFSA стартира търг за закупуване на 595 000 тона мека пшеница, с доставка от средата на юни до средата на юли.

За разлика от зърнените култури, пазарът на рапица не успя да се похвали с подобна възходяща инерция, затваряйки седмицата надолу и падайки обратно под 440 евро/т по падежа за май 2024 г. на Euronext.