Народното събрание ще се запознае в близките дни с проблема за масовото измиране на пчели тази пролет в област Плевен.

Отровени пчели: Засегнатите ще сигнализират на Брюксел

Министърът на земеделието Десислава Танева ще отговори в пленарната зала на няколко въпроса от депутата Полина Цанкова-Христова за установената масова смъртност на пчелни семейства.

Народният представител изтъква, че пчелари от област Плевен са силно обезпокоени от случаите на установена масова смъртност на пчелни семейства в резултат на неконтролирано третиране с препарати за растителна защита на земеделски култури. 

„В началото на месец май 2020 г. в област Плевен са загинали между 15-20 хил. пчелни семейства или между 200-400 млн. пчели, като най-многото пострадали са в района на селата Милковица и Петокладенци, община Гулянци“, изтъква депутатът.

Тя допълва, че през миналата година са подадени 102 жалби и сигнали за неспазване на мерките за опазване на пчелите при провеждане на растително-защитни мероприятия, като най-често срещаните нарушения са свързани с неспазване на процедурата за уведомяване на собствениците на пчелни семейства, разположени в граничещите землища при употреба на продукти за растителна защита.

Полина Цанкова-Христова: „Унищожаването на пчелните семейства е тревожно, тъй като това ще доведе не само до загуби на поминъка на хората, а и до нарушаване на екологичното равновесие в засегнатите райони и неминуемо ще се отрази на процесите на естествено опрашване на отглежданите култури и ще намали добива им.“

Депутатът иска информация за резултатите от назначените проверки по случаите със загинали пчелни семейства в областта тази пролет, както и дали са спазени изискванията за своевременно уведомяване на пчеларите за предстоящите пръсканията в засегнатите райони.

Обмисляте ли промени в Закон за защита на растенията, Закон за пчеларството и Наредба 13/2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства, по-конкретно пръсканията да се извършват само в тъмната част на денонощието, като по този начин рискът от отравяне на пчелните семейства ще се намали до минимум?“, пита Полина Цанкова-Христова.

Тя очаква от министър Танева и информация за мнението на експертите в министерството дали има и други вероятни причини за измирането на пчелите.

По данни на аграрната статистика у нас през есента на миналата година пчелните семейства в страната са 867 561 броя или с 10,8% повече на годишна база. Загубите от отравяния за цялата страна през годината се оценяват на 24 317 пчелни семейства.

Информацията на Областния пчеларски съюз в Плевен е, че сега само в този регион от химикали са загинали 15-20 хил. кошера - много близо до броя им миналата година за цялата страна. Преди зимата в Северен централен район е имало около 211 хил. пчелни семейства, а през миналата година загубата от отравяния там се оценяват на 4 494 пчелни семейства.