След новия вариант на ставките по подмярка COVID-1 решихме да видим какви са нагласите сред овцевъди и козевъди, след като стана ясно, че подпомагането няма да е на глава животно, а на категория стопанство. 

ДФЗ: Отворени приеми през месец юли

„Сега се забелязва лека редукция в превес към собствениците към по-малкото животни. Например в групата 300 – 500 животни ставката, която ще получи фермерът с 300 животни, е по-голяма от тази в сравнение с колегата му с 499“, изчислява Симеон Караколев, съпредседател на НОКА. 

Той отново припомни, че от Асоциацията разглеждат тази мярка не като единствена, а като част от годишното подпомагане на стопаните. 

„Да се надяваме, че в рамките на месец юли ще бъдат ясни и допълнителните подпомагания за сектора. Очакваме да има също de minimis и ставка по онези 140 млн. лв., които ще бъдат прехвърлени от ПРСР 2021 към Кампания 2020“, оптимист е Караколев. 

Коронавирусът със сигурност не е основният виновник за ситуацията, но допринася за трудностите на сектора. Темата с ниската изкупна цена на овчето и козето мляко е деликатна вече три години. 

„Масовата цена, на която продават хората в момента, е 1–1,10 лв./л. Нещата няма да се променят, докато не се предприемат някакви мерки с цел да се стабилизира секторът или да се увеличи добавената стойност към суровината на фермера“, убедени са от НОКА.

За съжаление, приемът по подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" едва ли ще допринесе за благото на овцевъди и козевъди, защото задължителната регистрация по член 137 е пречка за кандидатстване както за много стопани, така и за групите организации на производители. 

„С този прием по подмярка 4.1 Министерството отново направиха много трудно участието на групи организации на производители. В началото трябваше 50% от членовете да са регистрирани по член 137, а сега трябва да са всички. Така парите не могат да отидат реално при малките стопанства, които се нуждаят от тях“, недоволства браншовикът. 

Ето защо от Асоциацията са предприели инициатива да се промени член 137, като отпаднат всички условия, касаещи Закона за устройство на територията (ЗУТ). 

„Законът за ветеринарномедицинската дейност би трябвало да обследва единствено ветеринарномедицинските изисквания и те да бъдат изпълними в по-голямата си част от стопаните. От другата седмица започваме срещи в цялата страна с фермери, потърпевши от член 137, както и с всички останали, които искат нещо да се промени в овцевъдството и козевъдството. Допълнително ще обявим датите и локациите“, съобщи за финал Симеон Караколев.