По подмярка COVID-1 Европейската комисия в предварителната комуникация не приема предложението за плащане на единица площ или на брой животно, а поиска да се определи за компенсация абсолютна сума за категория стопанство. 

Брюксел: Мярка COVID-19 се изплаща до 30 юни 2021 г.

Това съобщи министърът на земеделието Десислава Танева по време на заседанието на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове към Народното събрание. 

„В момента работим върху определянето на категориите стопанства по големина и определянето на абсолютна сума за плащане, каквото е изискването на ЕК“, разясни министър Танева.

Земеделският министър припомни, че направление COVID-1 включва сектори „Животновъдство –ДПЖ и ЕПЖ“, „Растениевъдство“, пчеларство, рози и декоративни цветя. По подмярка COVID-2 са всички останали в областта на растениевъдството, свине и птици. А подмярка COVID-3 включва малките и средни предприятия, преработващи първична земеделска продукция и извън обхвата на ОПИК. 

Танева: „Работим по определяне на видове стопанства и абсолютна сума за плащане по подмярка COVID-1, ставките по COVID-2 и COVID-3 са одобрени от ЕК.“

Приемът по извънредната мярка се очаква да започне в края на юли или началото на август. От ДФЗ имат готовност да извършат бързи разплащания в рамките на месец септември до началото на месец октомври. 

„Става въпрос за финансов пакет с размер на около и малко над 100 млн. лв., от които по-голямата част ще бъде насочена директно към земеделските производители. Ще направим един много бърз прием чрез системата ИСАК на база на заявените площи и животни от миналата година, сравнено с базовите заявления през тази година, без административна тежест за бенефициентите”, посочи изпълнителният директор на ДФЗ Васил Грудев.

По време на срещата министър Танева цитира данни, според които до 1 юни 2020 г. договорените средства по ПРСР (2014 -2020) са 80,1%, а изплатените средства възлизат на 45.2%. 

„По правилото N+3 и прогнозата, и плана за разплащането ще се стигне до един значително по-висок процент“, увери министърът.

Относно напредъка по подготовката на Стратегическия план за периода 2021 – 2027 тя уточни, че в средата месец юли се очаква да бъде публикуван Наръчник за зелени мерки и да се проведе обществено обсъждане по него.

„В последното тримесечие ще получим препоръките на ЕК за Зелената сделка и в края на годината можем да имаме една предварителна подготовка и драфт на Стратегическия план“, допълни земеделският министър.