На 19 септември изтича срокът за задържане на животните по схемата за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството.

85 млн. лв. допълнително за земеделие

От Министерството на земеделието припомнят, че този период обхваща 100 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане. За кампания 2021 г. той започна на 12 юни.

Междувременно 30 август бе последната дата за задържане на животните по схемите за обвързано подпомагане, което е част от условията за допустимост. 

Земеделските стопани, кандидати по схемите, трябва да отглеждат заявените животни най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане. 

За кампания 2021 г. периодът на задържане на животните по тази схема бе от 12 юни до 30 август. 

Относно подпомагането на стопаните в условията на суша и пандемия бе решено допълнителни 42 млн. лв. да бъдат заделени за едър и дребен рогат добитък. Специално за овце и кози от НОКА ще настояват за ставка в размер на от 25 до 30 лв. на глава животно без ограничение на бройките и административни тежести.