След поредица от срещи, разговори и протести, земеделските производители все пак успяха да се преборят и усилията им доведоха до допълнителни 85 млн. лв. за земеделие. 

Четете всичко по темата 

Това гласуваха депутатите в 46-ото Народно събрание късно в петък през нощта по време на второто четене на проектозакона за актуализация на държавния бюджет за 2021 г.

От тези 85 млн. лв., 70 млн. лв. са за подпомагане на земеделските производители, а 15 млн. лв. ще бъдат заделени, за да бъдат обезщетени стопаните, пострадали от градушки. 

В края на юли от земеделското министерство поискаха актуализацията на ресорния бюджет за бъде в размер на 110,5 млн. лева, от които:

- 70 млн. лева за подкрепа на секторите "Животновъдство" и "Растениевъдство", свързани с преодоляване на негативните ефекти от пандемията от COVID-19.

“Тези средства ще могат да бъдат насочени към земеделските стопани в съответствие с действащата „Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“. Предоставянето им е обвързано с нотификация на държавна помощ пред службите на Европейската комисия.

Сумата от 70 млн. лева е съобразена с изплатените средства през 2020 г. в подкрепа на двата сектора чрез използването на инструмента de minimis. Тъй като за 2021 г. е достигнат националният таван за предоставяне на помощи по de minimis, чрез Временната рамка се предоставя възможност за оказване на финансова подкрепа на засегнатите стопани”, обясниха от МЗХГ, както и:

- 40,5 млн. лева за съществуващи държавни помощи, насочени към компенсиране на щети от неблагоприятни климатични събития и болести по растения и животни, както и за актуализиране бюджетите на съществуващи инвестиционни схеми за подкрепа с оглед стартиране техния прием през 2021 г.

Въпреки това в първоначалния вариант на проектозакона пари за земеделие не бяха предвидени, което предизвика лавина от недоволство и дори протести от страна на земеделските производители. 

“Един от най-належащите проблеми е на животновъдите заради цените на фуражите. Мисля, че той ще може да бъде разрешен. Разбира се, всеки сектор си има своите проблеми, но се опитваме приоритетно да обхванем тези, които са най-нуждаещи се, но в момента няма ненуждаещ се сектор. Изчерпани са средствата по Covid мерките и de minimis и предвид пандемичната обстановка ще продължават на ескалират различни нужди. Именно заради това ние разчитаме на актуализирането на бюджета и на средствата, които ще бъдат одобрени, за да можем да удовлетворим максимумът от желанията на земеделските производители”, каза преди дни пред депутатите в аграрната комисия ресорният министър проф. Христо Бозуков.  

Между първо и второ четене на проектозакона всички парламентарно представени партии внесоха искане за актуализация и на бюджета за земеделие. Един от вносителите на тези промени бе председателят на аграрната комисия в Народното събрание Пламен Абровски. 

Агри.БГ се обърна към него с въпроса: “Ще стигнат ли тези средства, при положение че първоначално бяха поискани 110 млн. лв.”?

“В поисканите от министерството 110,5 млн. лв. бяха включени 70 млн. за подпомагане по временната Covid помощ, както и 40,5 млн. за различни плащания, включително такива, които касаят задължения на МЗХГ и ДФЗ. Съгласно разчетите, които МЗХГ представи, тези средства би трябвало да са напълно достатъчни. Въпросът вече е как ресорното ведомство ще ги разпредели между фермерите”, каза той.