След като депутатите гласуваха актуализацията на бюджета за сектор „Земеделие“ и решиха стопаните да получат 85 млн. лв. под формата на допълнително подпомагане, възникна въпросът къде ще отидат тези пари.

Фермерите успяха! Депутатите гласуваха допълнителни 85 млн. лв. за земеделие

От Министерството на земеделието уточняват, че приетият финансов ресурс се разпределя в две основни направления:

•15 млн. лева за подпомагане за съществуващи държавни помощи, насочени към компенсиране на щети от неблагоприятни климатични събития

Посоченият бюджет е за компенсиране на стопаните в област Пловдив в резултат на падналата през месец август градушка.

•70 млн. лева ще бъдат насочени в подкрепа на секторите: животновъдство и растениевъдство, свързани с преодоляване на негативните ефекти от пандемията от COVID-19 и повишените разходи за фураж, ветеринарномедицински препарати, средства за растителна защита, минерални торове, електроенергия, вода и горива.

Министерството: Общо 48 млн. лева се предвиждат за животновъдството – 42 млн. лева за едър и дребен рогат добитък и 6 млн. лева за сектор „Пчеларство“. 22 млн. лева за сектор „Плодове и зеленчуци“, включително и винени лозя.

Тези средства ще могат да бъдат насочени към земеделските стопани в съответствие с действащата „Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“. Предоставянето им е обвързано с нотификация на държавна помощ пред службите на Европейската комисия.

Сумата от 70 млн. лева е съобразена с изплатените средства през 2020 г. в подкрепа на двата сектора чрез използването на инструмента de minimis. Тъй като за 2021 г. е достигнат националният таван за предоставяне на помощи de minimis чрез Временната рамка се предоставя възможност за оказване на финансова подкрепа на засегнатите стопани.