От 30 до 55 лв. на декар се очертава размерът на рентата в Добруджа към момента. Изплащането започна в някои кооперации и частни стопанства. В други по традиция сметките между производител и собственик на земя ще се изчистят в първите дни на декември. 

Ще могат ли да се отнемат субсидии заради неизплатени ренти?

В крайморските общини Шабла, Каварна, част от Балчик и част от община Генерал Тошево рентите са по 30 лв. на декар. В други две добруджански общини производителите дават по 40 лв./дка. Само в една земеделска кооперация се очертава рента от 55 лв./дка, съобщи Кирил Комитов, председател на Областния съюз на земеделските кооперации в Добричка област. 

Сумите, които сега се изплащат на собствениците на земеделската земя, са от 2 до 3 пъти по-ниски в сравнение със сумите от предходните години. Основната причина за този срив е лошата стопанска година и силно редуцираните добиви от основните полски култури. 

Пшеницата, която заема в Добруджа около 42-44% от обработваемите площи, даде среден добив от 178 кг/дка. Не се оправдаха надеждите, които стопаните възлагаха на пролетните култури. Резултатите от царевица и слънчоглед също бяха много под очакваното. Само в районите, в които има локални валежи, способствали за по-добри добиви, рентата надхвърля 30 лв./дка. 
„Изплащането на рентите зависи от клаузите в договорите. Там, където има посочена твърда сума от 50 лв./дка, тя се дава", допълни Комитов.

В част от договорите за предоставяне на земя под аренда не се фиксира твърда сума, а процент от реализираната продукция. „Приходите от производството на всички култури в нашето стопанство са 90 лв. Обичайно една трета, т.е. 30 % отива за рента”, подчерта Петър Димитров, който обработва земя в общините Балчик, Каварна и Ген.Тошево. Основният размер на рентите в Добруджа няма как да бъде по-висок от 30 лв., особено на фона на провалените площи с пшеница, които на места са от 50 до 80-90 %, допълва фермерът. 

През последните години Добричка област беше първенец по размер на изплатените ренти. Собствениците на земя получаваха двойно, дори тройно повече в сравнение с колегите си от останалите части на страната.

От 100 до 120, дори 130 лв./дка изплащаха кооперации и арендатори. По данни на Териториалното статистическо бюро средната рента в Добруджа е със 77,6 % по-висока спрямо тази в другите райони на страната. Според земеделски стопани рентите в Добричко нямаха икономическа логика, а бяха израз на своеобразно "надцакване" за земя.