Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители мина на първо четене в парламентарната Комисия по земеделие. Предстои второ четене - днес от 14:30 ч. 

Готвят се нови промени в Закона за подпомагане на фермерите

Една от предложенията е да се удължи с още пет години на срока, в който на общините да не им бъде разрешавано да се разпореждат и да продават земи от остатъчния поземлен фонд, за да бъдат гарантирани правата на бившите собственици и възстановяването на собствеността. 

„Животът обаче не спира. Общините развиват територията си и съществуват възможности за разпореждане с тези земи за инфраструктурни проекти, по Закона за подземните богатства, наскоро вкараното изменение по Закона за енергетиката. В този текст се предлагат още две разрешения – когато разширяват урбанизираните си територии и когато имат инвестиции с клас А“, обяснява Лилия Стоянова от дирекция „Поземлени отношения и комасация“ в МЗХГ.

Според депутата Светла Бъчварова обаче така написан текстът отваря врата за изключенията, при които може да се продава, включително и за групиране на земите.

„Не ми е ясно каква ще е процедурата. Имате инвестиционно намерение и комисия, която сменя предназначението, и тогава се дава възможност да се купи тази земя, или обратното? Може да се стигне до това, че тя да увисне – закупена е като комасиран обект, но инвестицията в някакъв момент да забуксува и на практика да не се случи промяна на предназначението, което означава, че не се случва и самата идея, за която е направена цялата тази процедура. Тя наистина трябва да бъде в услуга на населението, а не заради частни интереси. Гарантирам, че сигурно има такива земи, които ще бъдат обект и ще представляват интерес в тази посока“, убедена е Бъчварова.

Нейният колега Румен Георгиев разгледа проблема от гледна точка на новата ОСП и задължителното подпомагане от 4% за млади стопани, за които обаче земята може и да не стигне.

„Разбира се, ние имаме нужда от големи инвеститори, за да можем да привличаме, но трябва да направим така законодателството, че да оставим плодородните земи – държавни и общински, именно за тези 4%. Идват при вас млади земеделски стопани и казват: „Искаме земя“, но ние какво им отговаряме: „Пращаме ви горе в чукарите“. Кой ще гледа, какви култури ще отглежда?! Това е политика, която трябва да бъде добре обмислена“, категоричен е Георгиев.