Стартира приемът на заявления по de minimis за компенсиране на щетите от сушата през 2020 г. Документи се приемат от четвъртък, 19 ноември 2020. Право на подпомагане имат стопаните от областите Бургас, Варна, Добрич, Сливен, Силистра, Шумен, Ямбол.

Костадинов: Пшеницата в Добруджа тенденциозно пожълтява

Приемът по схемата ще продължи до 4 декември. Срокът за изплащане на средствата е 21 декември. Финансовият ресурс на помощта е в размер на 13,4 млн. лева.


На подпомагане подлежат земеделци от изброените области, чиято реколта е със спад от над 30%, отглеждащи пшеница, царевица за зърно, фуражни култури (люцерна, овес, царевица за силаж). Стопаните трябва да са с установени площи по Схемата за преразпределително плащания (СЕПП) за 2020 г. при единична ставка в размер на 20 лв./ха за всички култури.


Общият размер на помощта по схемата de minimis, която един земеделски стопанин може да получи е до левовата равностойност на 25 хил. евро за период от три последователни данъчни години.