Наредбата, която задължава земеделските производители да правят проби за самоконтрол на продукцията си, да отпадне. Това решение е гласувано на работна група по темата в Министерството на земеделието и храните

Четете още: Ще премахнат ли промените в Закона за земята порочните практики в поземлените отношения?


Това означава, че тази огромна административна тежест върху нас като стопани отпада. Благодаря на Дирекция „Политики по агрохранителната верига" в Министерството на земеделието и храните за упоритата работа и аргументация на това решение. От тази дирекция направиха проучване сред европейските държави, като голяма част от тях са изпратили отговор как е уреден въпросът със самоконтрола при тях. В нито една от тези 11 държави в ЕС няма проби на ниво земеделски стопанин.

Първото ниво, на което почва самоконтролът, е ниво преработка. Самоконтролът при земеделските стопани се състои в изпълнението на техните ангажименти и коректното попълване на дневниците за растителна защита”, уточни за Агри.бг председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) Илия Проданов

Към момента е нормативно заложено чрез Наредба 12 земеделците да извършват задължителни лабораторни анализи от всяка култура и да поемат разходите за тях.

„Очакваме публикуването на променената наредба за обществено обсъждане. Ние работим от дълго време за нейното отпадане. Имаме внесени шест становища по темата. От НАЗ продължаваме работа по намаляване на административната тежест за всички земеделски стопани”, допълни Проданов. 

В работната група по темата към земеделското министерство са участвали представители на НАЗ, Българска аграрна камара (БАК), Българска асоциация "Биопродукти" (БАБ), компании, които търгуват със зърнени и маслодайни продукти, както и търговци на фуражи, представили на сектор "Плодове и зеленчуци", експерти от Дирекция „Политики по агрохранителната верига" и от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).