На работната среща за изменение на Стратегическия план, която се проведе на 12 септември, бе дадено предложение да отпадне подпомагането на месодайни крави извън развъдни програми и общият им бюджет да бъде преразпределен към останалите интервенции за млечни крави, крави от застрашени от изчезване породи, биволи, овце и кози.

Вижте още: Обвързана подкрепа: Животновъди доказват продукция от 5 до 31 октомври

Какви са мотивите да подкрепят това предложение, попитахме Бойко Синапов, председател на Обединени български животновъди.

„Целта е всички колеги, които са извън всякакви селекционни програми, вече да се ориентират в каква посока искат да се развиват. В момента тези колеги стоят в небитието. Техните животни не са нито в млечно, нито в месодайно направление. Да, те произвеждат и сега, но ако искаме правила, те трябва да важат за всички. В момента тези животновъди продават както и където намерят за добре, а техните колеги, чиито стада са под селекционен контрол, работят по правилата на млечното или месодайното направление“, аргументира се Синапов.

Той уточни, че това е само предложение, a тежката дума е на специалистите в Министерството на земеделието. 

„В Стратегическия план се получи неправилно разпределение на средствата между някои интервенции. Например за Обвързано с производството подпомагане за месодайни крави (МеК) бяха заложени много средства – ставката е почти двойно по-голяма в сравнение с животните, които са под селекционен контрол“, припомни Синапов. 

 

 

Ставки за Кампания 2022

Планирани ставки за Кампания 2023

месодайни крави под селекционен контрол

118,21 лв. за първите 50 бр. и 94,57 лв. над 50 бр.

187,12 евро до 150 бр. и 149,69 евро над 150 бр.

месодайни крави

157,43 лв. за първите 50 бр. и 125,94 лв. над 50 бр.

127,11 евро до 150 бр. и 101,68 евро над 150 бр.

 

Според него с подобна промяна на Плана, от една страна, ще се даде възможност на говедовъдите да се ориентират, а от друга, ще се даде по-голям стимул на тези месни породи и животни, които са под селекционен контрол. 

„В момента очакваме от Министерство на земеделието да изкарат цифри, за да може да стигнем до най-точния вариант. Всички тези параметри ще бъдат съгласувани с целия животновъден бранш. Очакваме нашите предложения да бъдат разгледани и да уточним промените. Дали сме и други предложения за изменения на Плана, включително и за пасищата. Ние от бранша сме готови. Чакаме специалистите от ресорното министерство да седнем и окончателно да подредим Стратегическия план, за да вървим напред“, сподели за финал председателят на ОБЖ.