Сектор месодайно животновъдство категорично отхвърля и се разграничава от исканията на протестиращите 5 организации”, пишат в писмо до премиера и министъра на земеделието три браншови асоциации - Браншова камара на месодайното животновъдство - Пловдив, Асоциация за развъждане на месодайни породи говеда в България – Сливен и Национална асоциация за месодайно говедовъдство в България.

За един пробит de minimis

Става дума за състоялия се днес, 23 ноември, протест под прозорците на агроминистерството, обявен като такъв на животновъди и оранжерийни производители. Исканията на протестиращите бяха определени от земеделския министър Кирил Вътев като нереални и невъзможни, но не срещнаха и широка подкрепа сред другите браншови организации в посочените подсектори.

От тях прозират лични интереси, които се противопоставят срещу всички в сектор “Животновъдство”, заявяват от БКМЖ и декларират следното:

 

1. Не подкрепяме отпадането на модулираните ставки. 

2. Категорично отхвърляме предложението на автохтонните организации за изравняване на ставките с млечни и месодайни говеда в развъдни програми, което вече е комуникирано на срещите по промяната в Стратегическия план с целия бранш. 

3. Не подкрепяме неспазването на тавана за Украинската помощ. Таванът вече е увеличен на 280 хил. евро, достигналите тавана от 250 хил. евро стопанства (общо 81) ще могат да получат подпомагане от 30 хил. евро и за това има осигурен бюджет. 

Изработването на SWOT анализа и Стратегическия план, както и съгласуването му с всички заинтересовани страни и дирекции в ЕК отне близо три години и резки изменения на интервенциите без задълбочен анализ и правилно прогнозиране би било прибързано и неуместно и може да противопостави отново различните сектори в животновъдството.