Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) образува служебно производство за проучване на евентуално извършени нарушения по глава VII от ЗЗК (Забрана за нелоялна конкуренция) от страна на „Милки Груп Био“ ЕАД и „Димитър Маджаров - 2“ ЕООД във връзка с производството и разпространението в търговската мрежа на овче сирене, което съдържа краве мляко, въпреки означението на етикета „овче сирене“ и „100% овче мляко“, съобщиха от Комисията. 

Производството е образувано след извършено от Комисията предварително проучване, при което от БАБХ са изискани и представени информация и доказателства (резултати от взети проби, актове за установяване на нарушения и др.) за наличие на краве мляко в партиди овче сирене на посочените предприятия.

Представянето на невярна (заблуждаваща) информация относно съществени свойства на предлаганите стоки представлява форма на нелоялна конкуренция.

Решение № 954/2023 г. на Комисията за образуване на производство (самосезиране) е достъпно в публичния електронен регистър на КЗК на интернет адрес: https://reg.cpc.bg

След извършване на проучване съгласно ЗЗК Комисията ще се произнесе с решение.