Стана хубаво обсъждане между различните браншови представители. Влязоха добри предложения, надяваме се, че управляващият орган ще приеме някои от тях. Така председателят на НАЗ Костадин Костадинов описа заседанието, продължило близо 10 часа на 16 ноември, между Министерството на земеделието и членовете на Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на Стратегически план за новия програмен период.

Страх ни е да не ни препишат Стратегическия план ли?

Първите проекти на мерки, които в бъдещата Обща селскостопанска политика (ОСП) ще се наричат интервенции, бяха представени на заинтересованите сектори. Костадинов ги определя като „по-разчупен финансов инструмент“. По думите му намаляването на интензитета на плащания е добър знак за прецизирано и ефективно разпределение на средствата.

Костадин Костадинов: „Министерството има предложения за преработката на собствена продукция.Обсъжда се и изискването за 36 месеца история на фирмата, която участва в програмите. Този тригодишен период е важен, когато се кандидатства за инвестиции, преработка и т.н. 

Другото важно нещо – този път фермерите са разделени на малки, млади, фирми до 500 хил. СПО и над него, където е диференцирана самата ставка на подпомагане. 

Това е хубаво. Не може човек с 22 дка домати да прави цех за 2 млн. лв. за преработка. Така ще се избяга от кухите проекти и от пороците през двата предишни периода, сега имаме вече опит."

За пример зърнопроизводителят посочва недоговорените средства по подмерките 4.1 и 4.2, които по думите му са над 50%, заради последващо забавяне и откази от изпълнение на заложените параметри. Това са кухи фирми, които работят за субсидията или нови такива, създадени с големи проекти, с натрупани ранкинг точки, напомпани от консултанти, но в един момент идва ред на същинската работа и те приключват, отбеляза представителят на НАЗ.

Предложението от бранша беше приоритизирането на собствената, българската продукция, споделя Костадинов.

Костадин Костадинов: „В момента знаете, че ние сме подвластни на зелената сделка, където ни налагат определени изисквания, които трябва да изпълним, но с ограниченията, които бяха наложени по отношение на биопроизводството на декари, няма как да се случи. Така че беше предложено и там да се вдигнат таваните на подпомагане. Досега за 500 дка получавахме 100% субсидия и оттам надолу. Имаше изказани мнения до 2000 дка да е 100%. Нашето предложение беше, че за да ги изпълним тези неща, тези ставки трябва да отпаднат. Идеята нали е да има повече декари с биопроизводство. Но ще видим какво ще се случи, всичко е на първи разговор."

Костадинов коментира и променящата се терминология за новия програмен период. Мерките вече няма да са „мерки“, а ще са „интервенции“. „Кръстосаното съответствие“ пък става „завишени условности“. По време на триалога в Европейския парламент също са променени някои дефиниции, ще видим как ще излязат в превода, каза още той и подчерта, че не бива да се набляга на термините, а на политиките и ефективността. По думите му в новата ОСП, както и като цяло в икономическия живот на държавата, особено във времена на криза, трябва да се наблегне на работещите сектори. 

Костадин Костадинов: „Нашият сектор работи и произвежда, не сме спирали. В следващия програмен период трябва да спрем преливането от пусто в празно. В изминалите години имаше доста грешки. В някои приоритизирани сектори се изляха пари на калпак през последната година. Ефектът не се вижда. Много средства се наляха в преработка на плодове и зеленчуци, но колко от тези предприятия в момента не работят?

Сега имаме и преходен период, в който ще има и допълнителни средства, и не би било добре за цялото земеделие получаването на пари накуп. По време на кризи мерките трябва да са много добре прецизирани и да са в полза на тези, които работят и плащат, защото ако ги няма тях, няма да има и пари в държавата."
 

Следете темата и на cap4us.agri.bg