Подпомагането на малки земеделски стопани, предвидено в проекта на интервенцията, която се предлага от Министерството на земеделието, е залегнало в дневния ред на предстоящото заседание на Тематичната работна група на 16 ноември, научи Агри.БГ.

Вижте предложенията за финансирането по ПРСР

Според проекта на документа за интервенцията“Установяване на млади земеделски стопани, помощ за стартиране на стопанска дейност в селските райони и развитие на малки стопанства, земеделските стопани”, която трябва да залегне в бъдещата Програма за развитие на селските райони (ПРСР) и да бъде част от Стратегическия план на страната ни, ще бъдат подпомагани тези кандидати, които отговарят на няколко условия: 

  • регистрирани като земеделски стопани по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители;
  • с икономическия размер на земеделското стопанството измерен в Стандартен производствен обем (СПО) в границите от 5 000 до 20 000 евро;
  • имат разработен бизнес план за развитие на дейностите в земеделското стопанство;
  • бизнес плана трябва да има период за изпълнение до 36 месеца.

До момента границата, която беше заложена, е 8 000 евро СПО. 

Реално таван от 20 001 евро СПО обхваща всички земеделски стопани, които имат по-малко от 270 овце, по-малко от 210 кози, по малко от 27 дка овошки, по-малко от 40 дка ябълки, 60 дка картофи, 140 дка десертни или 180 дка винени лозя, 25 дка домати. 

Вижте проектното предложение

На практика това означава, че тези стопани няма да имат право да кандидатстват по другата интервенция, за която Агри.БГ писа -  Инвестиции в земеделските стопанства, тъй като в нея е заложено, че допустими за подпомагане ще са стопанства които “имат минимален стандартен производствен обем (СПО)  на земеделското стопанство не по - малко от 20 001 евро.

Това проетопредложение беше определено като “геноцид” от експерта по аграрна политика Пламен Абровски, който написа в своя профил в социалните мрежи, че според негови изчисления от това ще бъдат засегнати около 30 000 стопани. “За МЗХГ те ще се считат малки земеделски стопани, които ще имат право единствено да кандидатстват за грантове до 40 000 лева. Ако стигнат парите разбира се, защото в сегашния програмен период разчета беше за около 1500 фермера, а за новите мерки бюджет обявен няма”, твърди той.

От своя страна Димитричка Търпанова, зам.-председател на Добруджанския овощарски съюз (ДОС) е на друго мнение. 
“Все още обсъждаме с колегите каква ще бъде нашата позиция. При нас - овощарите, 20 000 евро СПО са 15-16 дка с трайни насаждения. Реално до 20-30 дка проектите по ПРСР са безпредметни.


 Съгласна съм, че тези малки производители нямат място по програмата. Но за тях трябва да има отделни мерки и механизми, които да им дадат възможност за финансиране”, обясни Търпанова. 
И според пчеларите този праг на СПО е адекватен, тъй като под 300 кошера не е възможна сериозна инвестиция. А малките производители  могат да се подпомагат по Националната пчеларска програма. 

Земеделският производител Адриан Николов коментира: 
”По въпроса за инвестиционните мерки мога да кажа,че падна голямо крадене,голяма игра между фермери и фирми вносители на техника и доста “лапачка” и за двете страни! Трябва да сме честни и обективни -ние сме племе, което обича да краде.

Не смятам, че който и да стане министър ще се справи с това, освен ако за всеки проект няма зашит прокурор!  Смятам, че в този случай си заслужаваме и министъра, и цялата тромава администрация около него?
Редно е да кажем, че в днешно време, ако един фермер е визионер и знае какво прави, няма министър, който да му попречи да успее”.