Производството и потреблението на зеленчуци продължават да са сред най-засегнатите селскостопански сектори от кризата с коронавируса, твърдят от Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA) и се обосноват по следния начин.

Стопанин: И в Северозападна България домат може да се сади рано

От една страна, е затруднена продажбата през обособени пазари за търговия на дребно и специализирани магазини, които дават по-добри изкупни цени. От друга страна, стоенето на хората повече време вкъщи увеличава домашното производство, което също влияе. 

Домати

Статистиката за миналата година сочи, че средногодишните цени при доматите са с 4% по-високи отколкото през предходната 2019 г., когато се отчете 12% увеличение. Изкупните цени при полските домати са 0,62 лв./кг, докато при оранжерийните са 1,17 лв./кг, изчисляват от Националния статистически институт (НСИ),

За 2021 г. изкупните цени при доматите се очаква да се задържат на настоящите нива. Полските домати ще се изкупуват средно по 0,63 лв./кг, а оранжерийните по 1,15 лв./кг, сочат предварителни прогнози на САРА.

Краставици

Данните на НСИ за миналата година показват, че средногодишните изкупни цени при краставиците намаляват с 2%, като това е втора поредна година с такова понижение. Цените на полските краставици са 0,72 лв./кг, докато оранжерийните са изкупувани през 2020 г. на цени от 1,23 лв./кг.

Според текущи прогнози тези средни изкупни цени ще се запазят и през 2021 г., като полските краставици се очаква да вървят по 0,74 лв./кг, а оранжерийните – по 1,25 лв./кг.

Пипер

Данните на НСИ за изкупните цени при пипера през 2020 г. са аналогични спрямо 2019 г. – 0,76 лв./кг. Тогава беше отчетено повишение с около 12% в сравнение с 2018 г. Очакванията на САРА за новата реколта са изкупните цените да останат на тези равнища.