Производството на домати, пипер и краставици през 2021 г. ще се разраства. Фактор за това увеличение са очакванията за добри природни условия и по-голямото целево подпомагане в сектора, посочват от Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (САРА).

До Калифорния и обратно: Рецептата за успех на млад зеленчукопроизводител

Производство на трите основни видове зеленчук у нас

Според първоначалните оценки доматите ще достигнат 145 хил. тона. Това е ръст с около 12% в сравнение със 130 хил. тона през 2020 г. Миналогодишният спад дойде основно по линия на полското производство, което се изчислява на 75 хил. тона.

Производството на пипер се очаква да се доближи до 55 хил. тона. Тези нива са съпоставими с тези от предходната година, когато бяха добити 53 хил. тона.

Максималното количество прибрани краставици през 2020 г. се оценява на 74 хил. тона. През 2021 г. САРА предвижда обеми близки до миналогодишните - 72 хил. тона.

Средни изкупни цени 

Средната цена за 2020 г. достига 0,62 лв./кг за домати на открито и 1,17 лв./кг за оранжерийни. За тази година се предвижда цена от 0,64 лв./кг за домати на открито, а за оранжерийно производство тя да е 1,05 лв./кг.

Средните изкупни цени за краставици на открито за 2021 г. са 0,75 лв./кг, а за оранжерийни краставици – 1,25 лв./кг. Това е с около 3% над цените от миналата година.

По данни на Националния статистически институт (НСИ) пиперът за 2020 г. се изчислява на 0,76 лв./кг, което е с 2% над тези от 2019 г. За тази година се предвижда изкупна цена от 0,78 лв./кг.

Какви са цените на едро в Европа?

Европейските домати през януари остават по-евтини спрямо средната цена за последните 5 години – около 1,02 евро/кг. Испания успява да постигне поскъпване от 0,66 евро/кг през декември до 0,86 евро/кг през януари, докато Италия отбелязва най-сериозен спад с 18% в сравнение с 5-годишния период. Цените за март се прогнозира да бъдат между 0,98-1,08 евро/кг.

През февруари сладкият пипер в Испания се търгуваше около 1,20 евро/кг, което е спад с 3% за месец и с 10% спрямо миналата година. Цените на едро в Турция не се променят осезаемо на месечна база и остават около 0,54 долара/кг, което е ръст от 3% на годишна база. Цените в следващите месеци ще зависят от търсенето, което спада и от инфлацията.

Цените на едро на краставици през февруари остават под натиск, което се дължи основно на намалялото потребление в ЕС заради COVID-19. В Полша, където цените имат силен арбитраж заради внос от различни места, цените спадат на годишна база с 22% до 1,00 евро/кг. Цените на едро в Турция също вървят надолу с около 29% спрямо година по-рано, изчисляват анализаторите.