CEMA и Европейската организация на земевладелците анонсираха завръщането на конкурса European Bee Award през 2020 г. Той се организира от 2014 г. насам и цели да подкрепя иновациите, които допринасят за благоденствието на пчелите, опрашващите насекоми и биоразнообразието като цяло, пише cema-agri.com.

Пчеларски борд искат от бранша

Кой може да участва?

Конкурсът е насочен към фермери, собственици на земеделска земя, изследователски институти, учебни заведения и частни или държавни организации, които разработват иновативни и вдъхновяващи проекти, защитаващи пчелите и другите опрашващи насекоми.

През тази година European Bee Award ще награждава проекти, които имат два основни фокуса: „Практики за управление на земята“ и „Прилагане на иновативни технологични решения“. Всеки един от тях ще получи възнаграждение от 4000 евро. Наградата също така върви със сертификат и спечелилият проект ще бъде популяризиран от CEMA и Европейската организация на земевладелците.

Категория 1: Практики за управление на земята с цел защита и стимулиране на опрашващите насекоми в земеделска среда. Парично възнаграждение ще получат онези земеделски практики, които подпомагат създаването на благоприятни условия за пчелите, стимулират присъствието им в отглежданите култури,  обогатявайки биоразнообразието.

Категория 2: Прилагане на иновативни технологични решения за понижаване на негативното въздействие на селското стопанство върху опрашващите насекоми. Специално внимание тази година ще бъде отделено на проектите, в които нови технологии и приложения позволяват на пчелите и опрашващите насекоми да бъдат по-добре защитени от въздействието на земеделските дейности.

В допълнение към двете категории e предвидено също връчването на специален сертификат на малък по мащаби, но обещаващ проект, ферма или инициатива.

Може да кандидатствате до 4 септември 2020 г. като попълните формуляр и го изпратите на [email protected]

 

ВИЖТЕ ОЩЕ

Пчелар: Годината ще е кризисна

Ще има ли помощ за пчелари, ако се докажат натравянията?

Проект: Дават още 15 дни за пчеларската програма