В Плевенско имаме 5 проби общо, по сигнали и жалби за подмор на пчели, като само в една от тях са установени еднакви активни вещества от пчелната и от растителната проба, във всички останали няма. Това каза земеделският министър Десислава Танева в отговор на депутатски въпрос.

Ще се намери ли истината за умрелите пчели?

Тя потвърди, че и в растителни, и в пчелни проби са открити забранени активни вещества, включително тези, които не са при растителни, а са при пчелните, са от биоцидни препарати.

И в момента се вземат растителни проби от засятата царевица в Плевенско. Целта е да продължи установяването на сходство на активни вещества, които биха могли да са причина за подмора на пчелите. 

Всички проби се правят в акредитирани лаборатории, а в момента една държавна лаборатория е в процедура на акредитация.  

Танева: „Докато не излязат пробите, ние не можем да дадем категорично становище." 

Някои от жалбите за натровени пчели в Плевенско са оттеглени. Пробите по останалите жалби, без последните растителни на царевицата, не могат да докажат връзка между използваните препарати за растителна защита и смъртността. В момента се очакват и последните растителни проби, които да сложат финал на случая. Те ще бъдат публично качени онлайн, обеща министърът.

„Как ще бъдат подпомогнати потърпевшите пчелари, зависи от резултатите на растителните проби, тъй като някои от жалбоподателите са били бенефициенти по de minimis за предходната година“, уточни Десислава Танева.

По отношение на кръстосаното съответствие, в Плевенско не е открито нарушение за липсващи уведомление. Само за случая, където е установено ползване на неразрешен препарат, ще бъде наложена санкция и ще има съответна санкция върху субсидиите.

Ситуацията в Ямболско

За 2019 г. в област Ямбол са подадени 3 сигнала. За тази година има само един сигнал за село Овче кладенци, Община Тунджа, който е за нерегламентирано третиране на посеви от слънчоглед и подмор на пчели. Третирането е извършено с хербицид, разрешен за употреба при слънчоглед. Има представено уведомително писмо и е спазено законодателството. Взета е проба от пчелите, но собственикът на пчелина е отказал заплащането на изследването й. По тази причина пробата не е дадена за изследване, уточни Танева. 

За 2019 г. няма издадени актове за административни нарушения за Област Ямбол. Относно санкциите за неспазване на кръстосаното съответствие, за 2019 г. са санкционирани над 1000 земеделски стопани. Те не са лишени от субсидии. Санкциите, които са им наложени, са в размер на близо 2 млн. лв.

Общо данни за цялата страна

През 2019 г. са получени 102 сигнала, установени са 32 нарушения и са издадени 24 наказателни постановления. 

От началото на 2020 г. до момента в Областните дирекции по земеделие и по безопасност на храните са постъпили общо 35 сигнала, свързани с опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне. Те са от районите на Бургас, Добрич, Плевен, Русе, Сливен, Разград, Варна, Хасково и Ямбол, като част от тях са оттеглени. Има 8 установени нарушения и 2 издадени наказателни постановления по 1 500 лева.
 

ОЩЕ ПО ТЕМАТА:

Пестициди: Повече изследвани видове култури, а не повече взети проби

Кръстосано съответствие: Колко са глобените стопани за 2019 г.?

Пръскания: Платформата за оповестяване вече се тества