Онлайн платформата за уведомяване на пчеларите при пръскане все още е в процес на разработка. Нейното първо практическо тестване е проведено на 21 май 2020 в БАБХ. Това каза земеделският министър Десислава Танева в отговор на депутатски въпрос.

НАЗ: Очакваме Наредба 13 с интерес

Да се подобри механизмът на уведомяване на пчеларите е една от основните цели на промените в Наредба 13 за опазване на пчелите от отравяне. Това ще стане чрез електронна уеб-базирана платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности.

Идеята е чрез нея незабавно да се уведомят собствениците на пчелини за предстоящи третирания с наземна или авиационна техника. По този начин те ще могат да предприемат своевременни мерки и да опазят пчелите от отравяне. Така би трябвало да се улесни и подобри комуникацията и координацията между земеделски стопани, пчелари и други заинтересовани лица.

„Платформата ще даде възможност за автоматично генериране и изпращане по електронна поща на уведомления за предстоящо третиране. Регистрацията и достъпът до нея са безплатни за нейните потребители и няма да доведе до финансова тежест за тях“, уточнява ресорният министър.

Очаква се до края на месец юни системата да бъде пусната официално в експлоатация.

Десислава Танева припомни какви са санкциите съгласно законодателството при констатирани нарушения.

Съгласно чл. 144 от Закона за защита на растенията лицата, които не уведомяват за употреба на продукти за растителна защита, се наказват с глоба от 1500 лв. до 2400 лв. За юридическо лице или едноличен търговец се налага имуществена санкция от 2400 лв. до 3600 лв.

Съгласно чл. 44 от Закона за пчеларството лицата, които не спазват мерките за опазване на пчелите от отравяне и начините за провеждане на растителна защита, се наказват с глоба от 3000 до 5000 лв. За юридическо лице или едноличен търговец се налага имуществена санкция от 8000 до 10000 лв.

Съгласно чл. 45 от Закона за пчеларството лицата, които употребяват продукти за растителна защита на култури във фаза на цъфтеж, се наказват с глоба от 4000 до 5000 лв., а за юридическо лице или едноличен търговец се налага имуществена санкция от 8000 до 10000 лв.
 

ОЩЕ ПО ТЕМАТА:

Предложение: Нощни пръскания на култури само във фаза на цъфтеж

Производители призовават за умерено ограничаване на пръсканията

Нужни са прецизни промени в Наредбата за опазване на пчелите