Къде е истината за натровените пчели? За поредна година стопани се оплакват от масов мор сред насекомите. И той обикновено съвпада с пролетните пръскания на земеделски култури. Последният нашумял случай е със загиването на хиляди пчелни семейства в Плевенско.

Случаят с изтровените пчели отива в прокуратурата

Пчеларите обвиняват зърнопроизводителите, че пръскат с препарати, без да спазват условията - в светлата част от денощието, при силен вятър, със забранени препарати.

От друга страна обаче, при проверки на институциите се откриват нередности и при самите пчелари. Някои са нерегистрирани и съответно не разбират за пръсканията по канален ред и не успяват да предпазят насекомите. Установяват се и други нерегламентирани дейности, както и недобра грижа за кошерите.

Зърнопроизводителите на свой ред обвиняват пчеларите, че разполагат пчелините си твърде близо до земеделските насаждения.

Действията на институциите са нееднозначни. При проверките в пробите се откриват вещества, които се използват при пръскане за комари. Същевременно, кметовете на местните общини твърдят, че такова не е извършвано. Изследванията показват и висока заболеваемост от нозематоза при насекомите, което се отдава на недобрата подготвеност на пчеларите.

Предходни години пробите доказват взаимовръзка между пръсканията на зърнопроизводителите и откритите токсични вещества в загиналите пчели. Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) издава наказателни актове. Стопани завеждат дела, които минават на първа инстанция, но на следваща БАБХ не се явява, за да защити издадените от нея актове, и делата завършват неблагоприятно за пчеларите.

В свой разследващ материал Валя Ахчиева тръгва по следите на масовия подмор в Плевенско от месец май тази година. Тя разговаря с пчелари от района, стига и до институциите и търси набедения зърнопроизводител.

Видеата може да видите тук:

При раздухване на скандала с масовия подмор в Плевенско, Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) назначава и допълнителни проверки освен стандартните, извършени от БАБХ. Институциите обаче не откриват причина за масовия подмор в пръсканията на зърнопроизводителите. Откритите вещества във взетите проби от пчелите и растителността не съвпадат. Наказателни актове не са издадени. Резултатите от проверката по сигнали на пчеларите от Плевенско на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) могат да бъдат видени ТУК.

Къде е истината за отравянето на пчелите? Докато пчелари, зърнопроизводители и институции си прехвърлят топката и търсят един у друг вината, жертва стават пчелите. В момент, в който съществуването им в цял свят е поставено под въпрос.