Само 8% от пчеларите, участвали в актуалната анкета на Агри.БГ, са заявили, че нямат регистрирана смъртност в пчелините си. Всички останали са посочили загуби от 20 до над 80%. Явно е, че при анонимно и неофициално запитване, стопаните на медоносните признават за много по-висока смъртност.

Абсурд: Пчелари и бюрократи едни срещу други

В същото време от първи март  стартираха проверки по места от Областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ), целящи да установят здравословното състояние на пчелите, колко от тях липсват в кошерите, по каква причина и какъв е броят на декларираните пчелни семейства. 

Пчеларите всъщност отдавна не крият, че декларират по-малко загуби заради пчеларските програми и задълженията да поддържат определен брой пчелни семейства. Субсидиите от ЕС за държавата ни също са изчислени на брой пчелини, така че на никой не му е изгодно тази официална статистика. Но да погледнем данните от нашия сайт.

На въпроса „Пчелари, отчитате ли смъртност на пчелните си семейства?” са отговорили 862-ма души. 19% от тях са посочили, че имат загуби на пчелни семейства до 20%

Втори по брой са стопаните, загубили над 80% от пчелните си семейства – 17%.

Близки по брой проценти са отговорите на някой от възможностите. Категориите "от 21 до 40%" и "от 41 до 60%" загуби събират по равен брой гласове – 14%. 11 на сто са посочили, че имат от 61 до 80% липси. За минимални загуби съобщават едва 13% от пчеларите в анкетата.

Коментарите под статиите ни обаче са далеч по-подробни от данните в анкетата. Като наказателен вот и затваряне на устата на пчеларите са назовани сегашните проверки в редица мнения. 

Нищо не се прави освен да се пишат актове за административни нарушения. Целта на тези проверки е пчеларите да спрат да говорят, че техните пчели умират вследствие на третиране на земеделските култури... Ветеринарните лекари, които идват, нито взимат проби от подмора, нито проверяват питите дали са светли или черни, има ли запаси от храна, има ли следи от диария, вследствие на Nosema apis…” разказва от първо лице читател.

Трябва да си мазохист, за да отчиташ смъртност, коментира друг пчелар и обяснява:

"Първо отиваш до ветеринарите, после правиш актуализация на анкетните карти, после в областна служба по земеделие - актуализация + такси за извадка на справки от електронната система на БАБХ ... След като възстановиш загубите, отново същото -  такси и обикаляне по службите...“

Всеобщото усещане от коментарите е горчилка от липса на прозрачност, ефективни законови механизми, в същото време много бюрокрация и кухи акции. Ще видим дали последната такава, освен да отчете загуби, нарушения и т. н., ще бъде последвана от политически решения за ефективно възстановяване на пчелните семейства у нас.

Участвайте в новата анкета на Агри.БГ: Какво най-много би ви отказалода гледате животни?