На фючърсния пазар при пшеницата за доставка през декември 2023 г. се наблюдава намаление на котировките с 9,25 евро/тон – от 232,25 евро/тон в началото на месеца до 223,00 евро/тон в края.

Още по темата80 лв./т държат разделени продавачи и купувачи на слънчоглед у нас

Средната фючърсна цена за декември е 225,25 евро/тон, посочват от Министерството на земеделието и храните в своя месечен обзор на международните пазари на зърнени и маслодайни култури.

На европейския фючърсен пазар за доставка март 2024 г. царевицата стартира с цена от 206,00 евро/тон. В края на разглеждания период достига 200,00 евро/тон, като намалението на котировките е с 6,00 пункта. Средната фючърсна цена за месец ноември е 204,12 евро/тон. 

При рапицата средната фючърсна цена за февруари 2024 г. е 435,94 евро/тон, за май 2024 г. – 441,88 евро/тон, и за август 2024 г. – 442,38 евро/тон. 

Какво се случва по света

В Украйна Министерството на земеделието обяви, че запазва прогнозите си за площите със зимна пшеница непроменени на 4,36 млн. ха за следващия сезон. 

През периода 1 юли – 29 ноември 2023 г. от Украйна са изнесени 12,921 млн. тона зърно (17,557 млн. тона година по-рано), в това число 3,681 млн. тона през ноември (4,354 млн. тона година по-рано). 

През 2023 г. мощностите за преработка на маслени култури в Русия ще достигнат 30,8 млн. тона годишно (28,5 млн. тона през 2022 г.). 

През 2023/24 износът на брашно от Русия ще надвиши за първи път в историята нивото от 1 млн. тона (881,000 тона през 2022/23). 

Властите в Русия са въвели забрана за износ на твърда пшеница от страната до 31 май 2024 г. Квотата за износ на зърно през периода 15 февруари – 30 юни 2024 г. е 24 млн. тона. 

През 2024/25 производството на пшеница в Индия ще достигне 104,7 млн. тона, което е с 8 млн. тона по-малко от 2023/24 при среден добив 3,4 тона/хектар. 

Сирия е сключила договор за закупуване на около 1,4 млн. тона пшеница от Русия. 

През текущия сезон царевичната реколта във Франция е 12,5 млн. тона (+13,5% спрямо предходната година). Реколтата от слънчоглед е най-високата за последните 25 години – 2,1 млн. тона (+19,4% спрямо 2022 и +36,7% над средното ниво за периода 2018-2022). 

Според оценка на Европейската комисия от началото на сезона до 26 ноември 2023 г. износът на мека пшеница от ЕС е 11,99 млн. тона (14,68 млн. тона година по-рано). Основни купувачи са били Мароко (1,83 млн. тона), Нигерия (1,23 млн. тона), Египет (972,000 тона), Алжир (967,000 тона), ЮАР (642,7000 тона). 

През 2023 г. зърнената реколта в Иран достига 20,6 млн. тона (+2% спрямо 2022), в това число пшеница 13,5 млн. тона.