Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) предлага увеличение на бюджета за следващата година по „Схемата за държавна помощ за отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“. Изпълнителният директор на асоциацията Наталия Шукадарова изложи мотивите за това искане пред Комисията по земеделие, която отхвърли на първо четене проектобюджета за 2024 г.

Какво очаква цените на пшеницата през 2024?

Браншовият представител взе отношение по чл. 60 от законопроекта за държавния бюджет, който определя до 100 млн. лв. общ размер на сумата, подлежаща за възстановяване на земеделските стопани от акциза за газьола.

Предложението на НАЗ е бюджетът за тази държавна помощ да бъде завишен и да се възползваме от максималната дадена възможност по разписаната нотификация за пълната степен на възстановяване на акциза. По изчисления на Дирекция „Държавни помощи” в МЗХ максималната ставка е 61 стотинки/литър към момента за тази година ставката е 41 стотинки/литър. Изчисленията им са, че бюджетът на държавната помощ е около 140 млн. лв.”, обясни Шукадарова.

Схемата за газьола стартира през 2016 г. и оттогава прогресивно се увеличава броят на земеделските производители, които се възползват от подкрепата. Ръстът на годишните квоти за горивото постепенно води до намаляване на полезната стойност на тази държавна помощ, изтъкна още изпълнителният директор на НАЗ

„Възстановяването на пълния размер на акциза върху газиола води до едно много хубаво странично явление в селското стопанство – стимулира се изсветляването на употребата на горива в сектора и на търговията с горива. Освен това тази държавна помощ води до частично компенсиране на високите цени на горивата. Молим да подкрепите увеличението на бюджета по тази държавна помощ”, обърна се към депутатите браншовият представител.

Наталия Шукадарова подчерта, че от помощта се възползват земеделските стопани от всички браншове при абсолютно равнопоставени условия, което е много важно и е една от чувствителните теми за производителите.