Застрашителното съхненето на голяма част от ясеновите пояси в Североизточна България ще бъде тема на срещата, насрочена за 23 септември от 13:00 ч. в Държавно ловно стопанство Балчик.

Слънчогледът не отстъпва от високите си цени

Експерти от различни институции ще представят резултатите от пробите, събирани през последните две години, както и с набелязаните от тях мерки за справяне с проблема. Процесът е необратим и затова учените смятат, че трябва да се пристъпи към незабавна реконструкция на поясите и залесяване с по-устойчиви видове. Според директора на Института за гората към БАН проф. Георги Георгиев причините за съхненето са комплексни и е време да се вземат мерки, защото са засегнати полезащитните пояси в горските и ловни стопанства на 3 добруджански общини – Балчик, Генерал Тошево и Добрич.

Климатичните условия в Добруджа са много сурови, със значително засушаване през предходните години, което се е отразило негативно на горските ивици. Експертите са установили при пробите наличие на два вида корояди и други вредители, които увреждат растителните видове и те загиват. 

Полезащитните пояси са едни от най-важните съоръжения в Североизточна България, тъй като имат важна функция за земеделското производство. Те задържат влагата, спират ветровете, намаляват почвената ерозия, опазват повърхностния хумусен слой. Всичко това увеличава плодородието. 

Горските пояси в Добричка област са единствени по рода си в цяла Европа. Общата им дължина възлиза на 5000 км, а площта им е 78 620 дка. Разположението им е съобразено както със зимните ветрове, нахлуващи от север, североизток и северозапад, така и с летните опасни суховеи, които навлизат от югоизток. Поясите обхващат 3 млн. 500 хил. дка обработваеми земи и спомагат за увеличение на добивите от тях с 15 до 30%.