В активния сезон на снабдяване с дърва за огрев се увеличават нарушенията, свързани с незаконна сеч в земеделски земи, информират от Изпълнителна агенция по горите. 

85 млн. лв. допълнително за земеделие

При проверка на частни земеделски земи в землището на смолянските села Момчиловци и Киселчово е установено, че собственикът на единия от парцелите е заявил неверни обстоятелства в общината като аргумент да получи разрешение за сеч. Описаните от него пречупени и изкъртени дървета така и не са намерени на терен. 

В този случай разрешителното за отсичане е неправомерно издадено. Не са спазени разпоредбите на Закона за опазване на селскостопанското имущество, според които кметът на общината позволява почистване на земеделски земи от единично стоящи изсъхнали и опасни дървета. 

Междувременно се увеличава броят на собствениците на земеделски имоти, които се възползват от възможността да сменят предназначението им. За последните три месеца са заявени за промяна 24 хил. дка, които имат характеристиките на гора, но са земеделска територия по начин на трайно предназначение. 

За почти половината от заявените площи вече са издадени заповеди на Министъра на земеделието, а за останалата тече съгласувателна процедура. Промяната е безвъзмездна и се извършва според разпоредбите на Закона за горите, припомнят от Агенцията по горите.