450 000 дка със слънчоглед в Добруджа вече са ожънати, сочат данните на Областната дирекция „Земеделие“ в Добрич. Тези площи представляват малко над половината от засетите през тази пролет 870 000 дка с маслодайната култура. Стопаните са пожънали средно по 295 кг/дка. При царевицата средният добив е близо 670 кг/дка. От общо 940 000 дка с техническата култура са реколтирани 58 000 дка.

Слънчогледът не отстъпва от високите си цени

Само преди месец-два земеделските производители от Добруджа прогнозираха, че през тази есен ще приберат по-добра реколта. Валежите по време на вегетация на пролетните култури и натрупаните зимни запаси от влага обещаваха добри резултати. Природата обаче отново поднесе изненада и донесе продължителни горещини, съчетани със суховей.

Вятърът в Добричка област в комбинация с високите температури буквално е унищожил растенията отгоре надолу, обясняват стопаните. Въпреки наличната почвена влага в дълбочина, растенията са изгубили тургора си още през август. Това е причината за недоброто наливане на зърното при царевицата, което в отделни землища дори е спаружено. Така прогнозите на фермерите бяха редуцирани и от очакваните около 1000 кг/дка сега се жънат средно по 600-700 кг/дка царевица. 

Суховеят повлия и върху слънчогледа, но в по-лека степен. Заради по-дълбоката коренова система и в зависимост от ранозрелостта на хибрида, културата успя да оползотвори по-добре наличната влага. Горещият вятър успя обаче да опърли маслодайните растения в отделните землища. На места се стигна до недобро изхранване на семето. 

На този етап условията в Добруджа са благоприятни за прибиране на реколтата от пролетни култури. Въпреки капризите на природата и ежегодните изненади, земеделските производители са категорични, че тази стопанска година е драстично по-добра в сравнение с предходната, когато сушата нанесе жесток ипоражения върху селскостопанските култури.