Земеделското министерство публикува проект за промяна в заповедта за намаляване на субсидиите при нарушения по мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г.

Застрашени от изчезване български породи – кои са те?

Предложените от зам.-министър Лозана Василева промени са три, стана ясно от обявление на сайта на министерството.

Две от измененията засягат стопаните, които работят по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство“, а третата е за растениевъдите.

Действащата методика изисква земеделските стопани да представят писмено разрешение от съответната развъдна организация или от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството за клане или продажба на всяко подпомагано животно през текущата година.

Досега при нарушение на това изискване субсидиите са намалявани с 5%. За кампания 2019 се предлага намалението да бъде със 7%.

Според друго изискване земеделските стопани трябва да спазват развъдната програма за съответната подпомагана порода. Досегашната санкция е била намаление на субсидията с 5%, но се предвижда то да бъде повишено на 10%.

За растениевъдите досега при констатирано неспазване на минималните изисквания за торене и използване на продукти за растителна защита в стопанството е прилагано намаление от 5% на общата сума за всяка дейност от направлението. Предложението за тазгодишната кампания е този дял да стане 7%.

„Промените в приложението се базират на информация от Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция за установено нарастване на неспазвания на изисквания от земеделските стопани през кампания 2018, спрямо броя на същите в предходна кампания. Европейското законодателство определя въведената система за намаление на финансовата помощ да има възпиращ ефект“, обяснява доклад на зам.-министър Лозана Василев.

Като цяло проектът предвижда запазване на досегашната методика за оценка, прилагана през 2017 г. и 2018 г., като тя ще важи и за кампания 2019.

Срокът за обществено обсъждане на проекта за промени в министерската заповед е до 18 ноември тази година.