Една мечта на животновъдите може да намери място в бъдещия национален стратегически план на България за периода 2021-2027 г. по новата Обща селскостопанска политика (ОСП) на ЕС.

Млад фермер: Вместо със стопанството, се занимаваме с документация

Мерките за финансова подкрепа на животновъдите може да се обвържат с поддържането и стопанисването на пасища, а тези дейности да станат част от системата за хуманно отношение към селскостопанските животни.

Земеделският министър Десислава Танева заяви това днес пред форум на земеделските производители в курорта Златни пясъци.

Десислава Танева: „За постигането на зелените цели, трябва да намерим най-добрите мерки по отношение на хуманното отношение на животните. Това е тема, която трябва да развием по много по-добър начин и да обвържем плащанията за хуманно отношение с поддържането на постоянно затревените площи. Тази идея трябва да се развие в националния стратегически план.“

Както Агри.БГ писа, стремежът на министерството е първият цялостен проект на новия национален стратегически план на България да бъде готов в края на тази година. 

Очакванията на министър Танева са през лятото да се подготвят конкретните текстове по темата за хуманното отношение и за поддържането на постоянно затревените площи.

Сезонът на отпуските се очертава като особено напрегнат в уточняването на детайлите по плана, който ще даде яснота за бъдещите правила за финансова подкрепа на фермерите.

В сектора „Растениевъдство“ предпочитаните у нас зелени практики са отглеждането на азотофиксиращи култури и на култури за зелено торене, съобщиха експерти. 

Приоритет в ЕС става селското стопанство с висока природна стойност. За съжаление официалната статистика показва, че България е от страните членки с висока загуба на такива земи.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Танева подкрепи ЕС етикет за хуманно отношение към животните

AgriАнализ: Защо вече никой не се интересува от бъдещата ОСП?

Вече онлайн: Вижте проекта на SWOT анализа на селските райони

Следете темата и на cap4us.agri.bg.