Министърът на земеделието Десислава Танева подкрепя идеята за създаване на единен етикет за хуманно отношение към животните в Европейския съюз.

Отделят 34,5 млн. лева за хуманно отношение към птици

Това стана ясно вчера, на първото за хърватското председателство на Съвета на Европа заседание на Съвета по селско стопанство и рибарство. 

По време на официалната среща Германия представи информация за проведени в германския парламент дискусии за въвеждане на национален етикет, който да отличи хранителните продукти, произведени съгласно стандартите за хуманно отношение на животните и надхвърлящи минималните законови изисквания.

Страната изрази позиция за въвеждане на единен за общността етикет за подобни храни.

Танева: Искам да изразя пълната подкрепа на България за декларацията на Германия по отношение на хармонизиране на етикетирането и доброволно прилагане на етикетиране за хуманно отношение. Считам, че предложението е много навременно и то е в контекста на всички необходимости, които животът ни предоставя в днешно време.

В момента България прилага две държавни мерки за подкрепа за хуманно отношение към животните, има и такива мерки в настоящата програма за развитие на селските райони, поясни още министърът.

Оценката на Танева е, че хармонизираното общо европейско етикетиране за хуманно отношение представлява доказателство за по-високи стандарти за отглеждане на животните.

В същото време стои въпросът с биосигурността, по-малкия риск от разпространение на трансграничните заболявания, респективно и опазването на околната среда.

Танева: "Аз смятам, че на дневен ред е да създадем доброволно факултативни правила за по-високи стандарти за хуманно отношение, но нека са единни."

Тя даде пример за тази необходимост с практиката в България по отношение на африканската чума по свинете (АЧС). По тази тема страната ни е предложила същото, като се подготвя и национално законодателство.

Танева: "Би било голямо облекчение да направим дебат и изведем доброволни за прилагане, по-високи стандарти, водещи до изпълнение на целите за биосигурността и околната среда и да ги подкрепим в хода на новата ОСП."

Ветеринарният съюз подкрепи забраната на фермите за ценни кожи

В ЕС съществуват различни доброволни схеми, но няма хармонизирана система от стандарти за хуманно отношение към животните, пригодна за целите на етикетирането. Така потребителите не могат да разберат и различат стандартите, представени от различните доброволни схеми.

Като резултат много малко продукти дават информация за стандартите за хуманно отношение, които спазват производителите на стоката, и съответно това рефлектира в липсата на мотивация у самите производители да подобряват тези стандарти и да маркетират подобаващо продукцията си.

В момента в Съюза съществува само една задължителна система за етикетиране във връзка с хуманно отношение към животните и тя се отнася до пресните яйца. Тя е регламентирана в европейското законодателство за носачките и определя различните методи за отглеждане - клетъчно, подово, свободно.