На какви изисквания трябва да отговарят пчелният мед и пчелните продукти, предназначени за консумация от хора? Какви са правилата за продажба в държавите от Европейския съюз и в трети страни? Това са все въпроси, които силно вълнуват пчеларите.

Пчелари предвиждат нулева година за добивите от мед

На тях отговарят експерти от Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) и Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) в уебинар на тема "Нормативни изисквания при вътрешнообщностна търговия и износ за трети страни на пчелен мед и пчелни продукти".

Организаторите разглеждат приложимото законодателство и правилата, касаещи производството на пчелните продукти, изискванията към производствените обекти, технологичната преработка, етикетирането, реда на издаване на сергификатите за износ и други.

По време на събитието участниците имаха възможност да задават въпроси, които са включени в записа. Със споделен опит се включиха и фермери, успешно преработващи мед.

Повече вижте във ВИДЕОТО.